För snart tre år sedan sedan påbörjade Skandia en omfattande outsourcing som ledde till att 60 medarbetare valde att lämna it-avdelningen. Projektet blev dock inte långlivat, planerna blåstes av 2016 och sedan dess har det varit en utmaning att komma upp i mankraft. Det berättar Skandias cio Johan Clausén som tog över stafettpinnen från tidigare cio:n Bengt Blomberg i februari 2016.

Att återupprätta bilden av Skandia som en attraktiv arbetsgivare och locka till sig folk är minst sagt högprioriterat.

– Sedan i höstas har vi jobbat hårt med rekrytering. Hittills i år har vi anställt cirka 40 personer och bara avslutat ett fåtal av de konsulter som vi var tvungna att ta in under förra året. Istället har vi ökat konsultkapaciteten, säger han.

Läs också: Blockkedjan ska ge id-handlingar till 1 miljard papperslösa

I en snabbrörlig värld kan allt hända. Behov kan ändras. Att ha en flexibel arbetsstyrka, där konsulter och anställda – och även leverantörer – samsas och trivs och vill jobba med företaget är i stort sett lika viktigt som att tillgodose behovet av egen personal.

Vad man än tycker om den så kallade ”gig-ekonomin”, där människor jobbar i kortare beting under lösare former, är det något man måste förhålla sig till som arbetsgivare, tycker Johan Clausen.

– Vi måste vara attraktiva för alla som jobbar hos och för oss, oavsett kontraktsform.

– Vi kommer alltid att jobba med en viss andel konsulter. För att få in rätt personer måste vi ha intressanta uppgifter och behandla dem bra, annars går de någon annanstans, säger han.

Skandia har gott rykte bland konsulter, det visar undersökningar och mätningar som gjorts med tydlighet. Det är han stolt över.

Avgörande för att få konsulter att trivas är att de har spännade uppdrag, men det är också viktigt att de ska känna sig ”hemma”, och låta dem delta i gruppmöten och diskussioner på samma villkor som anställda.

Men här gäller det att ha fingertoppskänsla.

– Några anställda har frågat om konsulterna är viktigare än de anställda, men så är det inte. Basen är de anställda, det är de som står för stabilitet och långsiktighet medan konsulterna tas in vid toppar eller vid behov av specialkompetens som saknas internt.

Inom Skandias it ryms allt från ny teknik till stordator, båda arbetar över hela spannet.

– Om man får till ett bra samspel mellan anställda och konsulter får vi det bästa av två världar.

Läs också: Därför är Amazon sugna på att lägga miljarder på Slack

Att vara en schysst arbetsgivare och vårda sitt rykte blir allt viktigare för att locka personal.

Många individer, speciellt yngre, är måna om att arbeta för företag som står för bra värderingar och har en bra företagskultur.

Ryktet sprider sig som ringar på vattnet.

– Att företaget står för goda värderingar kan till och med vara viktigare än villkoren idag, konstaterar Johan Clausén som tycker att det är något som gynnar Skandia.

– Vi ägs ju av våra kunder och ett av våra mål är att bidra till ett bättre samhälle.

Skandia jobbar en del med employer branding-initiativ, men han tror att man kan bli ännu bättre på att nå ut med sitt budskap.

– Vi lyfter gärna fram att vi är ett hälsosamt företag där vi själva nyttjar produkterna vi säljer i form av hälsoappar, utmaningar och sunt leverne. En annan fördel är vår storlek, att vi är tillräckligt stora för att man ska kunna utvecklas och små nog för att man ska synas!

Sådana förmåner attraherar främst anställda. Konsulter går mer igång på ny teknik och utvecklande uppdrag, i synnerhet de yngre förmågorna – och kanske på att kontoret ligger relativt centralt.

– Men när de väl kommer in i bolaget brukar det uppfattas positivt även av dem.

Konsultrelationerna har också betydelse för ryktespridning och potentiell rekrytering.

– Vi har konsulter från många bolag, och när de är hemma och träffar kollegor så pratar de självklart om sina uppdragsgivare. Det har gjort det lättare för oss, både att skaffa rätt konsulter och att rekrytera.

Ibland har det hänt att konsulter bytt sida och valt att ta anställning hos Skandia, men här måste man vara lite försiktig, så att man inte förstör relationen med konsultbolaget.

– Det kan vara känsligt, men om vi har en bra dialog och inte aktivt rekryterar deras konsulter, utan låter dem söka sig till oss, så brukar det inte vara några problem.

Fakta

1. Var schyst. I it-intensiva bolag är personalen det viktigaste ni har – se till att personalen märker det.

2. Var realist. Beskriv arbets­platsen och arbetsuppgifterna så som de faktiskt är. Annars riskerar ni att nyanställda hoppar av.

3. Vårda ryktet. Har i gott rykte bland medarbetare och konsulter får ni mycket gratis när det sprids.