I augusti lämnade Eva Harström sitt cio-jobb på Skanska, som hon haft sedan 2010. Sedan en vecka tillbaka basar hon för it på papperkoncernen Billerudkorsnäs – men nu står det ”cdo” på visitkortet.

– Jag ansvarar för it inom Billerudkorsnäs, även ”traditionell” sådan. Det finns ingen cio-roll vid sidan av min roll, men cdo-titeln är en markering av att tonvikten ligger på den digitala affärsomvandling vi är inne i, säger hon.

Vad innebär ditt nya uppdrag?

– Jag ska leda arbetet med vår digitala transformation och arbeta tätt tillsammans med alla de verksamheter, funktioner och medarbetare som berörs. Det är också mitt ansvar att leda och utveckla it-avdelningen, med 90 personer, som funktion. Att se till att teamet är en värdefull spelare och kan rätt saker över tid.

Läs också: Skanskas cio rensar i systemfloran

– Vi fortsätter att koppla det vi gör med it till affärsmässiga prioriteringar och göra det ännu tydligare hur digital tekknik möjliggör nya erbjudanden och affärsmodeller. Det blir en balansgång, det traditionella behöver stabilitet och förnyelse och det nya ska utvecklas på rätt sätt.

Vilka utmaningar står Billerudkorsnäs inför just nu?

– Billerudkorsnäs har de senaste åren utvecklats snabbt, från ett relativt litet företag till en internationell koncern med stora ambitioner. Avsikten är att fortsätta den utvecklingen. Det finns också en uttalad vilja att ifrågasätta konventionella sätt att göra saker. Det gäller allt från produkter till arbetssätt och affärsmodeller. Det känns väldigt kul och spännande att vara med och driva den resan.

Hur märks digitaliseringen av?

– Dels vill man utveckla tjänstesidan av erbjudandet, där vi inte bara producerar papper utan tjänster i hela kedjan. Det är ett växande område där allt blir nytt inklusive affärsmodellen, och där it har en viktig roll.

Läs ocksåTitan är chippet som ska göra Googles moln säkrare än konkurrenternas

– En annan fråga är nästa våg av automatisering. Ett pappersbruk är i hög grad automatiserat sedan länge, men nu tar vi ytterligare steg, Det som idag kallas IoT, eller sakernas internet, har på sätt och vis funnits i många år, även om man inte talar om det på det viset. Min förhoppning är att vi ska kunna utnyttja det försprånget vi har jämfört med andra branscher och jobba med IoT och analys på riktigt. Lärande system och ai kan vara till nytta både i tillverkningen och i andra processer.

Vilka är dina förväntningar på jobbet?

– Min förväntan är att det blir svårt och roligt! Det känns väldigt spännande. Jag är en nyfiken typ och försöker träffa så många jag kan för att lära. Jag har lång erfarenhet från tillverkande företag och i någon mån processindustri, men det är ändå en ny bransch för mig. Efter fyra dagar på jobbet har jag intrycket av en öppen, inkluderande och generös organisation. Jag upplever att förväntningarna från mina nya kollegor är höga.