Ibland beskriver modebegrepp, eller buzzwords, företeelser som stiger snabbt i lyskraft, för att sedan falla i glömska. Soa, tjänsteorienterad arkitektur, är ett exempel på det. Vid andra tillfällen biter sig begreppen fast och blir etablerade.

Förutom att kunskap om färska heta områden både kan påverka arbetsinsats och karriär i positiv riktning så kan de sammantaget ge en bild av större trender. Här är fem exempel på modeord att kolla in just nu – och ett som är under uppsegling.

1. Tensorflow

När AI blivit etablerat pratas det allt mer om delområden som maskininlärning. Och när maskininlärning i sin tur blivit etablerat pratas det om specifika lösningar inom området. Och mest verkar det pratas om Tensorflow, Googles kodbibliotek för maskininlärning.

Om du är sugen på att sätta i gång med att bygga lösningar för maskininlärning, på labbnivå hemma eller yrkesmässigt, så passar Tensorflow bra för de inledande försöken.

2. Immutable

Betyder oföränderlig på svenska, vilket ger en bra beskrivning av vad det handlar om. På en konkret nivå pratar man om variabler som är ”immutable”, alltså vars värden inte kan ändras, inom funktionell programmering.

Vadå? kanske du tänker, det är ju en konstant! Utan att gå in på detaljer kan man säga att förespråkare för funktionell programmering ser många fördelar med variabler vars värden inte kan ändras. Mjukvara får en bättre logik och struktur, och blir mindre felbenägen, tycker de.

På en högre abstraktionsnivå pratar man om arkitektur som är ”immutable”, alltså vars beståndsdelar inte ändras. Den centrala poängen, liksom i funktionell programmering, är att en viss del av en lösning alltid ska ge samma resultat. Förutsägbarhet, alltså.

3. Serverlös

Serverlösa applikationer börjar ta plats i mjukvarulandskapet på allvar. Det handlar i korthet om att bygga och köra enskilda funktioner på molntjänster som Amazons Lambda och Microsoft Azure Functions, utan att behöva bry sig om hantering av servrar. Angreppssättet används både för mindre dellösningar och för större paket av funktioner som samverkar.

Läs ocksåServerlöst blir lätt vettlöst om du inte tänker till

4. ICO

Står för ”initial coin offering” – ett sätt att satsa på ett företag genom att investera i en kryptovaluta. För närvarande är det ett oreglerat sätt att investera, jämfört med traditionella börsintroduktioner.

5. Vue

Att välja mellan Javascriptramverken React och Angular för webbutveckling kan jämföras med att en gång i tiden välja mellan Beatles och Rolling Stones. Men nu börjar ett tredje alternativ att bli allt mer omtalat. För webbutveckling, alltså.

Ramverket Vue beskrivs ofta, av många, i beundrande ordalag, inte minst vad gäller prestanda för användargränssnitt.

Nästa stora grej: Agenter

Precis som fotbollsproffs, Hollywoodskådisar och författare har utvecklare börjat representeras av agenter, som letar bästa möjliga uppdrag åt dem. Agenten ska se till kandidaternas bästa, till skillnad från rekryterare, som även om de vill göra alla inblandade glada till syvende och sist ändå har de anställande företagen som uppdragsgivare.

Läs också: Så lockar Pensionsmyndigheten it-kompetens: ”gäller att synas och höras”

En agent kan fungera som ett effektivt filter, och mäklare, mellan kandidater och företag, eftersom de kan ha bra kännedom om, och relationer till, kandidater. Det innebär att en agent med bra kontaktnät inte behöver jaga efter kandidater lika brett som många rekryterare gör i dag.

Vad gäller betalningen till agenterna så är många olika modeller möjliga. Även om en agent representerar en kandidat så kan det tänkas att rekryterande företag betalar agenten vid en anställning. Eller så kan både det anställande företaget och kandidaten betala.

Agenter är en ganska sällsynt företeelse i Sverige, men har börjat dyka upp oftare i USA.