Estlands resa mot digital nation började 1991, när landet blev självständigt. En ny statlig infrastruktur behövde byggas upp, och beslutsfattarna valde att satsa helhjärtat på internet och digitala lösningar.

En drivkraft är att landet är relativt stort till ytan men har en liten befolkning, bara 1,3 miljoner, vilket gör det svårt att ge varje medborgare fysisk tillgång till saker som bankkontor och offentliga tjänster.

För närvarande erbjuder estniska staten 600 e-tjänster till sina medborgare, och 2 400 till företag. Genom sina digitala identitet kan estländarna inte bara göra sådant som vi i Sverige är vana vid att sköta digitalt, som bankärenden och deklarationer, utan även rösta och underteckna alla typer av kontrakt.

Läs också: Här är kompetenserna svenska cio:er letar efter just nu

För att stödja utvecklingen täcks i princip hela landet av trådlöst internet, som oftast är gratis.

Sedan 2012 använder Estland blockkedjan för viktiga register inom hälso- och sjukvård, domslut, lagstiftning och säkerhet, och planerar att utöka användningen.

Informationen om medborgarna är decentraliserad, vilket innebär att alla myndigheter och samhällsinrättningar har egna servrar. Även om systemen länkas ihop via X-Road, ett slags nationellt intranät, kan aktörerna inte komma åt varandras data utan explicit medgivande. En medborgare däremot kan komma åt all sin data via sitt digitala id, och se exakt vem som tittat på eller ändrat den.