Det den digitala tekniken har gjort är att minska transaktionskostnader över tid radikalt. Den har skapat möjligheter att reproducera digitalt innehåll utan marginalkostnad, och i stort sett suddat ut tidigare trösklar till marknadsinträde (eller ersatt dem med uppmärksamhetströsklar), helt i linje med vad Michael Porter spådde på 80-talet.

Vi ser idag inga tecken på att denna utveckling stannar av, och det gör att den som bygger sin affärsmodell på att koppla samman och mäkla värdeskapande mellan olika aktörer på marknaden till kund kommer att få se sin affär hotas. Hållbarheten och relevansen i en verksamhet som Spotify bygger på att de gör det enkelt för konsumenten att hitta och konsumera musik. Det adderade värdet är begränsat, eller bygger till stor del på att avtal och ersättning direkt mellan upp­­hovsmän och konsumenter är kostsam. Det är oundvikligt att nya aktörer tar sig in på marknaden med lägre lönsamhetskrav (eller inga alls, som Spotify-utmanaren Mycelion) och hotar de etablerade aktörerna.

Läs också: Spotify försökte stoppa svenskt forskningsprojekt – ”hotar fri forskning”

När tekniken fortsätter utvecklas (blockkedjan, till exempel) och transaktionskostnaderna fortsätter minska, parallellt med att teknikbasen blir stapelvara, kommer mäklarrollen att genomgå en radikal omställning. Institutionen bank är irrelevant; funktionen banktjänster är relevant. Funktion trumfar institution, och institutioner disintegreras.

Konsekvensen är att verksamheter som bygger sin relevans på att möjliggöra värdeskapande utanför organisationens gränser tappar mark. Värdeadderande genom annat än automatiserad värdefångst blir absolut centralt.

Givet skiftet från mellanhänder till meta-mellanhänder bör du som cio:

• Analysera verksamheten och kategorisera it-stödet efter vad som är automatiserat eller automatiserbart, alternativt värdeskapande. Säkerställ återkommande rapportering av vilka digitala tillgångar i port­följen som skapar generella kontra unika konkurrensfördelar, samt kartlägg förändring av fokus över tid.

• Experimentera tidigt med teknik som har potentiellt dis­ruptiva konsekvenser för verksamhetens värdeskapande­arrangemang.