Att alla Sveriges CIO:er är tvungna att rabbla Gartners spådomar när de resonerar om framtiden är välkänt. Så, för att alla andra ska kunna hänga med, här följer de tio viktigaste strategiska trenderna under 2018. De presenterades under Gartner Symposium Itxpo som pågår i Orlando fram till i dag.

Gartners definition av strategisk tekniktrend är att det ska finnas en ”väsentlig förändringspotential”, som visar sig i att en ny företeelse är på väg mot bred användning. Här är ännu en av många framtidsspaningar från Gartner.

Läs också: 6 nya begrepp du måste känna till för att hänga med

1. AI-bottenplatta

Produkter för att bygga system som kan lära sig, anpassa sig och agera självständigt kommer att bli en het marknad för teknikleverantörer åtminstone fram till 2020. Att använda AI för att förbättra beslutsfattande och förändra affärsmodeller kommer ge ökad lönsamhet fram till 2025.


2. Smarta appar och analyser

Under de kommande åren kommer i princip alla applikationer och tjänster att innefatta någon form av AI. Vissa kommer att vara så uppenbart smarta att de inte skulle fungera utan AI, till exempel med maskinlärning. I andra fall kommer AI-funktionalitet att finnas i bakgrunden. Smarta applikationer kommer att utgöra ett lager mellan användare och mer traditionella applikationer.

3. Smarta prylar

Smarta prylar kan med hjälp av AI erbjuda beteenden som utöver att följa strikt programmerade lösningar. De kommer att kunna interagera med omgivningen och med människor. Exempel är självkörande bilar, robotar och även uppkopplande enheter både för konsumenter och i industriföretag.

4. Digitala tvillingar

En digital tvilling är en digital representation av ett verkligt föremål eller system. Under de kommande 3 - 5 åren kommer mycket intresse att riktas mot sådana i IoT-projekt, med syfte att förbättra beslutsfattande. Det kommer att finnas kopplingar mellan digitala tvillingar och dess förlagor. Det här gäller ett stort antal områden, till exempel stadsplanering och sjukvård.

5. Närmare kanten

”Edge computing” innebär att beräkningar, datainsamling och hantering av data placeras närmare datakällorna. I IoT-sammanhang kan det innebära i de uppkopplade enheterna. Den stora potentialen finns i att kombinera sådana här lösningar med mer traditionella molnlösningar.

6. Plattformar för konversation

Nästa stora paradigmskifte vad gäller användargränssnitt är att uppgiften att tolka intentioner flyttas från användaren till datorn. Det sker med hjälp av konversationer: En applikation tolkar en fråga eller ett kommando från en användare och svarar med ett resultat eller med att be om mer indata från användaren.

Under de kommande åren kommer mycket kraft att läggas på att skapa sådana här användargränssnitt för hårdvara, operativsystem, teknikplattformar och applikationer.

Läs också: AI den nya länken till användarna – gör tekniken mänsklig

7. Uppslukande upplevelser

”Immersive experience” är ett begrepp som syftar på hur människor kontrollerar digitala lösningar, till exempel virtuella och förstärkta verkligheter (VR och AR). Sådana här lösningar befinner sig i ett tidigt skede och det saknas standarder. De gör ännu inte så mycket väsen av sig, utom i nöjessammanhang.

Nu är utmaningen att utforska sådana här lösningar i affärssammanhang, till exempel för att göra anställda mer produktiva.

8. Blockkedjor

Lösningar för blockkedjor håller på att utvecklas från att bara vara en infrastruktur för digitala valutor, till att vara en plattform för digital transformation. Det innebär ett radikalt steg från centraliserad hantering av transaktioner. Det här gäller inte bara finansiella lösningar, utan även till exempel myndigheter, sjukvård, media, logistik, med mera. Men under de kommande två, tre åren kommer tekniken att fortfarande vara omogen.


9. Händelsestyrning

Digitalisering innebär att företag känner av vad som händer och är reda att agera. Allt som kan upptäckas digitalt kan utgöra en affärsmöjlighet, till exempel att ett flygplan landar. För att lyckas använder man alla nya tekniklösningar, som AI, blockkedjor och snabba databaser. Men det krävs även förändringar vad gäller företagskultur och ledarskap.

10. Koll på risker och tillit

För att garantera it-säkerhet måste företag kontinuerligt, i realtid, göra riskanalyser och bedöma hur mycket de ska lita på andra. Och man måste kunna agera snabbt, baserat på de analyser som görs. Det innebär att utvecklare, driftspersonal och säkerhetsexperter måste jobba tillsammans. Ett exempel är att säkerhet måste testas fortlöpande under utveckling och drift av applikationer.