Molntjänsteföretaget Servicenow har kartlagt bruket av och attityder till maskininlärning världen över i sin studie ”The Global CIO Point of View”.

Och både globalt och i Europa finns en stark tro på tekniken. Mer än 90 procent av cio:erna har långt framskridna planer på att använda den i verksamheten, och 48 procent av företagen använder redan idag maskininlärning.

I Sverige är de siffrorna bara 74 respektive 41 procent.

– De svenska siffrorna sticker ut på flera områden, både när det gäller implementeringstakt, tilltro och synen på vad maskininlärning kan tillföra. Varför det är så är förstås en komplex fråga som det inte finns ett entydigt svar på. Men mycket av debatten om framväxande teknik i Sverige har fokuserat på frågan om maskinerna kommer att ta människors jobb, säger Frederick Wennmark, teknisk chef på Servicenow i Norden.

Läs också: 5 krav för att lyckas med AI

– Vi ser det snarare som att det inte handlar om arbetstillfällen, utan om arbetsuppgifter. Om mycket av det repetitiva och rutinmässiga som en vanlig arbetsdag går åt till kan läggas i datorns händer kan tiden istället läggas på planering och utveckling. Då skapas nya värden samtidigt som arbetsuppgifterna blir mer stimulerande. Där ligger det kanske allra största värdet av ny teknik, den ska användas åt oss, inte istället för oss.

Bland de svenska cio:er som intervjuats upplevs de högsta trösklarna för att dra full nytta av maskininlärning vara att det ännu inte finns data av tillräckligt hög kvalitet (37%), brist på kompetens (35%) och brist på resurser för att investera (28%).

De länder som ligger längst fram i studien när det gäller maskininlärning är Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien.

– Eftersom nästan alla svenska företag konkurrerar på en global marknad påverkas vi i hög grad av hur implementeringstakten ser ut i övriga världen. Om vi inte drar full nytta av ny teknologi kommer någon annan att göra det”, säger Frederick Wennmark.

”The Global CIO Point of View” bygger på intervjuer med 500 cio:er i elva länder, däribland Sverige, och 46 svenska CIO:er har deltagit.