Årets orkansäsong i Nordamerika – den tid på året då enorma stormar bildas i mötet mellan varmt vatten och kall luft över Atlanten – är den värsta på länge. De flesta bedömare är överens om att klimatförändringar ligger bakom de senaste årens allt kraftigare stormar. Även om skadeverkningarna inte på något vis är jämförbara går det att dra paralleller till dagens it-landskap, som är utsatt för sin egen orkansäsong där vindarna uppstår i det obekväma mötet mellan krav och kapacitet. Man skulle kunna kalla det underliggande fenomenet för ”arbetsklimatförändringar”. De stormvindarna blåser dessutom året om, och lämnar alldeles för lite tid av lugn för reparation och förebyggande arbete.

Vilka är då de underliggande orsakerna till stormen?

Framför allt ett gammalt och välkänt fenomen som påverkar de flesta organisationer – förväntningarna på att ständigt utföra mer arbete med mindre resurser. I likhet med larmrapporterna om att klimatet förändras i en allt snabbare takt, har denna utveckling också accelererat. Utvecklingen har pågått under så lång tid att det blivit något man tar för givet – att fortsatt digitalisering av verksamheten ska leda till fortsatt effektivisering och att organisationen, även om den får mindre resurser att röra sig med, ska klara av att göra mer än de tidigare gjort.

Läs också: Cio:er måste göra som superhjältarna – fixa en sidekick

Så länge det stannar vid förhoppningar så är det inget problem, men när man börjar förvänta sig det – eller ännu värre, tar in det som en del av sitt budgetarbete. Då har man skaffat sig ett problem. Risken finns att budgeten spricker när de förväntade effektivitetsökningarna uteblir.

Det här är en artikel från Expert Network

Ett än större problem är den arbetsmiljö som man riskerar att skapa. Många digitaliseringsprojekt innebär att man introducerar nya verktyg, men de flesta organisationer har någon gång upplevt hur svårt det är att göra det och samtidigt ha it-infrastrukturen under kontroll. Risken finns att ett ytterligare tjänstelager gör att den både blir svårhanterlig för it-avdelningen och svår att använda för den enskilde medarbetaren.

Dessutom finns en inneboende motståndskraft mot teknik som kan uppfattas som att den är gjord för att rationalisera bort människorna. Rädslan – som är fullt förståelig – handlar om att fokus landar på ”med mindre resurser” snarare än på ”att göra mer”.

Precis som med klimatutmaningen är den enda realistiska lösningen för it-området att möta utmaningen med gemensamma krafter, där alla parter i verksamheten har samma mål. Det innebär att göra rätt investeringar i vad man skulle kunna kalla arbetsklimatsmart teknik – exempelvis för automatisering, AI och maskininlärning, för att göra alla de nya processerna och tjänstelagren till tidssparare snarare än tidstjuvar. Samtidigt behöver man investera tid och kraft på utbildning och utveckling av dem som arbetar med dem. Det är inte en enkel omställning men den är nödvändig.

Läs också: ”Utan affärsarkitekter riskerar vi att skapa spökslott”

Hur använder vi de verktygen då? Den Sverigebild vi har är att vi är ett föregångsland inom att dra nytta av digitala verktyg, men det är en bild som inte nödvändigtvis backas upp av hårda data. I en undersökning kring maskininlärning som vi genomförde under hösten, pekar siffrorna snarare på att svenska cio:er är på väg att halka efter både när det gäller implementeringstakten och förtroendet för tekniken.

Förseningar är den verkliga fienden, inte teknologiska landvinningar inom AI, maskininlärning och automation. Rätt använda kan investeringarna i teknik och kunskapsutveckling vara det som bygger högre och bredare fördämningar mot vågorna, starkare tak mot vindarna, och ger tid åt medarbetarna att lägga sin tid på att skapa nya, långsiktiga och robusta lösningar för verksamheten, i stället för att springa runt med hinkar, hammare och spik mitt i stormen.

Först då kan it stå upp oavsett hur mycket det blåser.

Fakta

Befattning: Manager, solution consulting, Nordics
Företag: Servicenow
LinkedinFrederick Wennmark
E-postfrederick.wennmark@servicenow.com
Hemsidawww.servicenow.com
Expertområden: Datacenter, cloud, säkerhet, nätverksarkitektur, systems engineering, affärsprocesser, automation
Bakgrund: Mer än 25 års erfarenhet i it-branschen som konsult, systemingenjör och affärsutvecklare.