– Samspelet mellan ”verksamheten och it”, möjligheten att nyttja it för att bli bättre, det är sådant jag brinner för. Och jag är helt fokuserad på att it ska vara en naturlig del av affärs- och verksamhets­utvecklingen.

Det säger Susanne Gyllhamn, cio på Telge, ett kommunal­ägt bolag i Södertälje. Hon började 2011 som utvecklingschef, ett år senare gick hon in i rollen som cio.

Utmaningen för dagen, på gott och ont, är att hitta synergier och gemensamma strategier i en koncern där förutsättningarna skiljer sig starkt mellan bolagen som ingår.

– Det gäller att hitta bästa möjliga mix mellan pålitliga gemensamma bastjänster och riktade initiativ, optimerade för respektive verksamhet – utan att det blir för dyrt.

Susanne Gyllhamn
Susanne Gyllhamn, cio, Telge.

Koncernen består av moderbolaget Telge, med tio helägda och fyra delägda dotterbolag. Mest välkänt är kanske Telge energi, det kommunala elbolaget. Bland de andra finns bredbands­leverantören Telge nät, Södertälje Hamn, ett kommunalt bostads­bolag och upplevelse­parken Tom Tits experiment.

– I bostadsbolagen har man en lång projekthorisont, i energibolaget är det korta puckar ut mot kund som avgör, hamnen och Tom Tits har helt skilda behov, så självklart är det inte ”one size fits all” i denna lilla men diversifierade koncern, säger hon.

Vad är ditt främsta uppdrag som cio?

– Att främja samverkan mellan it och verksamhet och att samordna strategiska behov och krav. Att få upp it och digitalisering på ledningarnas agenda som en möjliggörare för förbättrade produkter och tjänster och som ett stöd i arbetet med att hitta nya affärer och bättre tjänster till södertäljeborna.

Hur prioriterar ni bland initiativen?

– Vi satte koncernens strategi för it för snart ett år sedan, och i den skapade vi en modell för att prioritera vilka övergripande projekt och initiativ som ska drivas.

Läs också: IBM:s cio storsatsar på digitala verktyg för att locka it-proffsen

Hur ser din it-avdelning ut?

– Vi är 20 personer på avdelningen, varav fyra jobbar strategiskt och övriga tillhör operativ it. Vi har vår servicedesk in-house som jobbar med support av våra bastjänster. Vi driftar mycket själva, men går allt mer mot en hybridlösning där vi lägger ut valda delar. Vi har länge jobbat mot att köpa it-tjänster som funktion och det börjar bli lättare att hitta leverantörer som kan leverera det vi vill ha. Vi lyder under LOU så vi upphandlar allt.

Vilka stora projekt jobbar ni med?

– Ett är Windows 10 som rullas ut tidigt 2018. Ett annat är GDPR, som efter att ha initierats av it nu drivs samordnat över hela koncernen. Vi driver också ett stort master­dataprojekt. Vi har precis upphandlat arbetsplats som tjänst och tillsammans med kommunen landat en telefoniupphandling.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Att prata verksamhets- och affärs­utveckling, hur it kan stödja eller bidra till nya produkter och tjänster. Målet är att lägga mer kraft på affärsdriven it-utveckling och mindre på interna administrativa processer.

Hur ser framtiden ut?

– Vi har kommit en bit på väg med att etablera en strategisk it-ledning med deltagare från samtliga bolag. Nu gäller det att realisera de behov som kommer fram utan att fastna i operativa frågor. Att skilja på strategiskt och operativt är avgörande för att nå en förflyttning i de initiativ som prioriteras.

Fakta

Bakgrund: It och ekonomi på Uppsala Universitet. Flera år i ledande it-ställningar i läkemedelbranschen.
Familj: Två älskade tonårssöner
Läste senast: ”How Music Works” av David Byrne
På fritiden: Hästar, musik, resor
Drivkraft i jobbet: Att det vi gör på avdelningen ska gynna bolagens affärer i slutänden. Att mina fantastiska medarbetare vet varför vi finns där!