Den 25 maj nästa år träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft, och dryga böter hotar de bolag som inte följer lagen. Inför vårt event Cloud Confessions, GDPR Edition den 14 november gjorde vi en enkät om GDPR bland våra läsare. 178 personer med helt eller delvis it-ansvar i svenska verksamheter deltog i enkäten.

Läs också: Så förändras it-avdelningen i kompetensbristens spår

Läs också: Bill Gates satsar hundratals miljoner på att anlägga en "smart stad"

De tio största utmaningarna med GDPR för dem som svarat på enkäten är:

1. Att hantera ostrukturerade data
2. Processer för efterlevnad
3. Att tolka innebörden av GDPR.
4. Rätten att bli glömd
5. Inventering av personuppgifter
6. Att hantera känsliga data
7. Incidentrapportering inom 72 timmar
8. Registrerades rätt till registerutdrag
9. Samtyckesprinciper gentemot kunder
10. Privacy by design

I fritextsvaren utvecklar några svarande sina utmaningar så här:

”Att det är nytt och tolkningen osäker innan lagen skrivits och prövats i olika instanser.”

”Att få medarbetare och kunder att begripa nyttan.”

”Att få tiden att räcka till.”

Att hinna med skiten!

”Att hela organisationen har samsyn.”

”Att hitta praktiska lösningar som är tillräckligt bra.”


Men GDPR har också fördelar. På frågan vad som är det bästa med den nya lagen svarade de tillfrågade bland annat så här:

”Att det görs en rejäl översyn av register.”

”Att man nu har incitament för att faktiskt hålla ordning och reda”

”Att medborgarna får ett bättre skydd och stöd.”

”Bättre ordning och reda. Bättre kontroll.”

”Gemensamma spelregler inom EU.”