På cio swedens Governance-event i september talade Stefan Berg på Electrolux om resan från internt till externt fokus. Han beskrev på ett lysande sätt skiftet från att se R&D som kärnan i verksamheten till att sätta kunderna i fokus. Med hans bakgrund från Comhem är det skiftet inte oväntat – men likväl otroligt spännande.

Hur snart tar Amazon, efter köpet av Whole Foods, klivet in på kylskåpsmarknaden? Vad är kylskåpet om inte en tjänsteplattform? När kommer en aktör som Amazon och skänker bort kylen mot ett abonnemang på matvaror?

I digitaliseringens tidevarv kommer inte längre hoten från etablerade aktörer på ens egen marknad. Istället är det externa aktörer som kommer in från sidan och omdefinierar marknaden.

Läs också: Topphemligt uppdrag för Amazon - släpper molntjänst för spioner

IoT fungerar här som katalysator. Upp­­kopplade produkter blir en kanal för ökad kundförståelse, men även en möjlighet att omdefiniera värdekedjor i grunden.

SKF:s IoT-satsning gör det möjligt att för första gången få verklig precision i tillverkningsplaneringen. Tillsammans med produktionsteknik för minskad ställkostnad skapar detta en varukedja (i teorin) utan lager. Parallellt skapas ett kunskapsunderlag för en helt ny form av tjänster för att stötta kunderna.

Dessa konsekvenser visar på en av de mest spännande aspekterna: Det är inte precisionen i planering som är det riktigt omstörtande, utan vilka konsekvenser detta får för nya tjänster och affärsmodeller.

Det slående är hur dåligt förberedda de flesta organisationer är. Hur många har lyckats hitta bra sätt att ta betalt för digitala tjänster? Underhållningsbranschen dras med kroniska lockpriser, andra branscher står närmas handfallna, och digitala tjänster ges oftare bort som bonus än de ses som fundamentala komponenter i framtida affärs­modeller.

Läs också: Så vill it-jättarna casha in på blockkedjan

Skiftet mot att på allvar dra konkurrensfördel av IoT går enligt vår syn via plattformsstrategier. Skiftet från helhetsleverantör till mäklare/bundlare/”facilitator” av tjänster är direkt beroende av hur vi klarar av att designa den underliggande arkitekturen och tillhörande affärsmodellen enligt plattformslogik.

I linje med Stefan Bergs tankar från CIO Governance kräver detta att vi omdefinierar R&D:s roll. Det handlar inte om att detronisera – men minska på den interna leveransen till förmån för en öppnare syn på innovation.

Om vi ska lyckas dra nytta av IoT måste vi vara beredda på att ta steget bort från kaizen-mantrat om ständig förbättring. Ut i osäkerheten, ut i utforskandet av möjligheter som skakar om våra väl beprövade affärsmodeller. Och ett sätt att göra detta är att inte snabbspola diskussionen om prissättning.

Johan Magnusson är docent vid Göteborgs Universitet, där han forskar om it-styrning.