För Ericsson är sakernas internet, eller IoT, ett kärnområde. Men det man brukar tala om – och som visionen är inställd på – är det uppkopplade samhället, ”connected society” och ”den fjärde industriella revolutionen”, industri 4.0.

– Mycket av snacket om IoT har handlat om konsumentteknik, men det viktigaste med den nya tekniken är att den möjliggör en indust­riell revolution, säger Maria Håkansson, som sedan i juli i år leder det nya affärsområdet IoT på Ericsson, en enhet vars uppdrag är att utveckla och leverera IoT-plattformar samt bygga ekosystem av enheter och applikationer och som sysselsätter 900 personer globalt.

När enheter kopplar upp sig transformeras företag från klassiska produktleverantörer till tjänsteföretag. Värdekedjor förändras. Nya affärskonstelletioner uppstår. Kunderna får nya erbjudanden att förhålla sig till. Ericssons huvuddel i näringskedjan är tekniska lösningar för konnektivitet, uppkoppling, applikationsplattformar och nätverk. Kunderna är i första hand teleoperatörer, användarna i nästa steg är industriföretag.Maria Håkansson ansvarar för allt från strategi och portfölj till leverans och försäljning.

– Våra lösningar gör att operatörerna kan leverera konnektivitet – det är både mjukvara och hårdvara, inklusive design, installation och optimering. Och beroende av kontrakt står vi ibland för hela operationen som en form av ”IoT as a service”, förklarar Maria Håkansson.

Satsningen på IoT och konnektivitet innebär alltså att Ericsson även för egen del har börjat arbeta på nya sätt och i nya konstelletioner. I många fall arbetar man i nära samarbete med både operatörer och industripartners.

Ett exempel på ett sådant samarbetete är företaget Zenuity – ett joint venture mellan Volvo, Ericsson och Autoliv inom området självkörande bilar och säkerhet.

– Volvo och Autoliv sitter på kunskap om bilarna, medan vi tillhandahåller vår tekniska plattform och molntjänster som möjliggör deras säkerhetslösningar.

Läs också: Nordeas vd sågar bitcoin: "En absurd konstruktion"

Andra IoT-tillämpningar Maria Håkansson gärna lyfter fram handlar om miljö, hållbarhet och smarta städer. Inom samhälls­infrastruktur arbetar Ericsson med uppkopplade transporter och med att optimera och planera trafiksystem. Ett spännande projekt inom IoT och hållbarhet är ett samarbete med ett japanskt företag och telekomoperatören Softbank om att optimera odling.

– Japan har en stor befolkning på liten yta. Därför är det viktigt att optimera odlingen av grödor. Företaget vi samarbetar med använder Ericssons plattform för att ta in mätpunkter som gör att man kan optimera odlingsförhållandena.

I Kina å sin sida bedrivs ett samarbete med operatören China Mobile och China Geological Survey Institute om en IoT-lösning för att upptäcka och varna för jordbävningar, vilket i slutänden kan rädda liv.

Nyttan av IoT kan dock ligga betydligt närmare än så, konstaterar Maria Håkansson.

– Många talar om IoT i termer av storslagen innovation. Vem skakar om marknaden? Vem blir det nya Uber? Men för de flesta kommer det stora värdet att ligga i automatisering och effektivisering av processer.

Läs också: ”Det slående i digitaliseringen är företagens omognad”

Inom Ericsson drivs satsningarna på sakernas internet av Ericsson IoT, där Maria Håkansson är chef, tillsammans med Ericsson Research.

– För att verkligen förstå våra kunders tekniska behov har vi ett nära samarbete med Ericsson Research som har många industrisamarbeten, berättar Maria Håkansson.

En viktig del av arbetet just nu handlar om att standardisera företagets IoT-plattform, så att man enklare kan upprätta samarbeten med andra aktörer i utvecklingen av tjänster, till grund för nya värdekedjor och ekosystem.

Ett annat viktigt fokusområde är dataanalys och hantering av all den ”big data” som genereras i de uppkopplade enheterna.

– Ericsson har lång erfarenhet av att hantera stora mängder data i realtid, det är ju det telekom-system gör. Hur kan vi utnyttja det för att skapa värde och utveckla nya mikrotjänster? Det är en fråga vi hela tiden jobbar med, säger Maria Håkansson.

Slutligen är säkerhet en allt viktigare del av Ericssons erbjudande inom IoT, inte bara när det gäller självkörande bilar. Alla företag som kopplar upp och ihop sig måste vara medvetna om riskerna, påpekar Maria Håkansson. Och de lär inte bli mindre över tiden. Enligt Ericssons prognoser kommer det att finnas 18 miljarder uppkopplade enheter år 2022. Hur kan man försäkra sig om att alla är säkra och har säker uppkoppling?

– Ju fler uppkopplade enheter, desto mer komplicerad blir säkerhetsfrågan. Därför arbetar vi mycket med lösningar för device management för att säkra de uppkopplade prylarna, och se till att informationen överförs på ett säkert sätt, säger hon.

Maria Håkansson tycker inte att det är meningsfullt att tala om en speciell tidpunkt när IoT kommer ta fart på allvar. Det är en utveckling som kommer att ske vid olika tidpunkter i olika branscher, beroende på när de är mogna. Men när IoT väl förändrar en bransch får det stora konsekvenser. Inte minst för CIO:er och it-ansvariga, menar hon.

– När IoT kommer in i bilden blir it kärnan i affärsprocessen och affärsmodellen. Det innebär att CIO:n får mer att säga till om. Men det bygger förstås på att det är en person som har tillräcklig kunskap om verksamheten för att kunna analysera data och dra affärsmässiga slutsatser av den.