Cio-rollens vara och icke vara har dryftats sedan CIO Sweden startade 2002. Att stötta verksamheten har varit ett mantra sedan dag ett, men hur detta stöttande ska gå till, med vilka partners och fokus och förtecken har skiftat över tid – och med olika konjunkturer. Från internt fokus på kostnad och kontroll till dagens kundnära innovation. Hur känns det att titta bakåt? Vad fokuserar vi på idag? Och hur tänker vi oss framtiden?

Vi frågar tre tidigare CIO Awards-vinnare: Margaretha Bremar, cio på Ving/Thomas Cook (Årets CIO 2006), Johanna Kjellberg, cio på Atea (Årets CIO 2010, då på Kappahl), och Mats Hultin, cio på SAAB AB (Årets CIO 2015). 

Hur tycker du att cio-uppdraget och it-ledarrollen har förändrats de senaste 10–15 åren?

Margaretha Bremar, Ving: – Framför allt har vi ett annat fokus. I resebranschen där jag arbetar var vi tidigt ute med digitalisering, idag säljer vi över 80 procent online. Det gör att även vi på it måste jobba annorlunda. Vi ska fort­­farande stötta verksamheten, men det blir en annan inriktning i rollen och nya arbetssätt.

– Som it-ledare är det mitt uppdrag att stötta allt detta nya och se till att vi håller takten.

Hur menar du då?

– I en värld där alla är uppkopplade är konkurrensen hårdare, vilket innebär större tryck på it-teamet att utveckla nya funktioner på webben och i appen, men också i interna system som yield-system och analys. Arbetsmässigt innebär det att vår utveckling är betydligt mer datadriven och att vi jobbar extremt nära UX, webbanalys och övriga team.

– När det gäller utveckling är vi på väg bort från traditionella projekt. Istället jobbar vi med agil utveckling med fler och snabbare leveranser. Och affärs­ägarna har ett ännu större engagemang i utvecklingen. Samtidigt har stabilitet och tillgänglighet blivit viktigare än någonsin, då on­line är huvudsaklig säljkanal.

Läs också: Försäkringskassan går vidare med gemensam drift – ”vi kör på så får vi se var det slutar”

Johanna Kjellberg, Atea: – Jag tycker det är mycket större fokus på säkerhet idag, eftersom hoten är fler och allvarligare och gränsen mellan företaget och omvärlden suddas ut.

– Samtidigt har behovet av ny teknik som AI och intelligenta tjänster ökat, så vi på it-avdelningarna får mycket nytt att inkorporera i den befintliga miljön. Det ökar komplexi­teten, och har man inte tagit tag i sin legacy så kan man få det svårt.

– Även hållbarhet har seglat upp som en av de viktigaste frågorna på många företag, och gått från att vara en ren miljöfråga till en del av allt vi gör hela tiden, vilket känns helt rätt.

CIO Sweden 8/2010
Johanna Kjellberg blev Årets CIO 2010 för sitt arbete på Kappahl. Här på omslaget till CIO Sweden 8/2010.

Hur är det jämfört med 2002?

– 2002 arbetade jag på ett stort svenskt företag där jag inte var cio, så min agenda var givetvis annorlunda, men jag upplever att det var mycket då som handlade om att hålla det ”inre livet” på företaget igång. Perspektivet var inifrån-och-ut, snarare än dagens utifrån-och-in. Man talade då om ”interna kunder”, vilket känns helt främmande idag. När vi säger ”kunder” idag menar vi samma sak som de andra i verksamheten, och även kundernas kunder. Så perspektivet har förändrats totalt.

– Sedan var ju mobiliteten bara i sin linda då. Nu är det en naturlig del av allt, och varje minut blir man påmind om att man ingår i ett enormt digitalt ekosystem, både på jobbet och hemma för övrigt.

– 2002 handlade det också om att stötta verksamheten, men det vi talar om nu, digitalisering, hörde man inte mycket om då. Även idag är det få som helt kan förklara vad det innebär, men för mig handlar det om ett företags förmåga att överleva och växa under nya marknadsförutsättningar. Vilket ställer krav på att företaget ska vara effektivt, innovativt och välmanagerat!

Mats Hultin, SAAB AB: – Min bild av cio-rollen 2002 var ansvar för common applications, inte info och it som helhet. ciobetraktades inte som en roll med affärspåverkan, utan mer som någon som skulle underlätta samarbetet i kontorsmiljön.

– Senare kom kostnadsfokus och konsolidering, att cioskulle ta grepp över hela it-landskapet. Och nu är vi i digitaliseringen då it är högst affärskritiskt och CIO:n har blivit en tydligare affärspåverkande och styrande roll.

CIO Sweden 10/2006
Margaretha Bremar blev Årets cio 2006. Här på omslaget till CIO Sweden 10/2006.

Margaretha Bremar: – Tidigare styr­de och planerade jag projekten i högre grad skilt från förvaltningen – nu arbetar vi mer agilt, med en budget per år för olika affärsområden med förvaltning, förbättringar och ren utveckling sammanflätat. It är ännu mer integrerat med businessen vilket innebär att vi bättre kan förstå behoven och planera utifrån dem, för att vi som företag ska göra bästa möjliga resultat.

Vilka var utmaningarna då, jämfört med idag?

Margaretha Bremar: – Nu som då är prioritering den största utmaningen, men det är mer fokus på lösningar nu och mindre på teknik. Att ha tillräckligt med resurser för det businessen vill ha är även det en ständig utmaning – något större nu då vi har budget på internationell group-nivå. Det som har ökat är kraven på snabba leveranser och skalbarhet.

– Då som nu vi jobbar vi med ständiga förbättringar, med att ha rätt resurser och kompetens och kostnadseffektivitet. En delvis ny utmaning är att medarbetare utanför it kan mer om it och ställer högre krav på oss!

Johanna Kjellberg: – Jag minns att jag på den tiden satt och slet med diverse interna rapporter med dead­lines som till varje pris skulle hållas. En gång gick jag in och kollade på en av mina rapporter och såg att bara en person hade tittat på den, och det först efter två veckor – trots att den skrevs för ett 20-tal chefer! Det är vad jag minns från 2002 och det är inget jag håller på med idag.

– Utmaningen idag är att hitta folk, inte att hitta personer som vill arbeta på vår it-avdelning utan att hitta rätt personer. Det räcker inte med att vara superbra på tekniken – alla på en it-avdelning måste även vara pedagogiska, vara framåtlutade och genuint intresserade av både kund- och användarperspektivet.

Läs också: ”Vi kan inte stå för notan när staten digitaliserar sina utskick”

Mats Hultin: – Utmaningarna då var att skapa överblick och behörighet i affärsområden. Idag är utmaningarna att bygga tillräckligt med kompetens och ekosystem för att klara av alla behov som digitaliseringen för med sig – och cio är absolut drivare i detta, åtminstone en av flera.

Vilka kompetenser behövdes då, och vilka behövs idag?

Margaretha Bremar: – Behovet inom teknisk analys och test har ökat. Vi behöver också kompetens för krav­analys, vilket vi oftast rekryterar från vår egen business. Cobol har minskat, det håller vi på att fasa ut. Continuous delivery ställer nya krav på utveckling, och devops gör att fler måste ha kunskap om fler miljöer.

Johanna Kjellberg: – I min värld är kompetensen på en it-avdelning delad i tre: affärskompetens, humankompetens och teknikkompetens. Och jag tycker att vikten av de två första har ökat för varje år. Teknik­utvecklingen går dock också snabbt, och vi måste ha in folk som gillar att lära sig nytt. Jag upplever att teknikreligionerna inte är lika heliga längre.