Att gamla it-lösningar, kallas ofta ”legacy systems”, står i vägen för digitalisering har många företag fått känna på. Det är en av de stora utmaningar som cio:er och andra står inför i dag.

I en undersökning av Logicallis nämner till exempel 44 procent av 890 tillfrågade cio:er att de tycker komplexa äldre lösningar är det största hindret för digitalisering.

– När verksamhetsfolk vill att man ska ändra ’en sak’ leder det till 50 ytterligare förändringar som behöver göras. De som jobbar med det ber böner om att inte utlösa någon landmina och dessutom tar varje förändring längre tid att göra än den borde, säger Rudy Puryear, it-chef på och delägare av managementkonsultföretaget Bain & Co.’s i USA, till CIO.com.

Läs också: 48 år fick räcka – nu går polisens stordator i pension

Trots det planerar 51 procent av cio:erna i Logicallis undersökning att ersätta eller anpassa existerande it-lösningar. Man ska alltså inte ge upp, hur jobbigt det än är. Här ger CIO.com 7 tips om hur man kan modernisera gamla it-lösningar.

1. Definiera ”legacy”

Moderniseringsprojekt ser naturligtvis olika ut på olika företag. Men lyckade projekt brukar ha en sak gemensamt: man börjar med att ta reda på vilka gamla it-lösningar som finns. I praktiken handlar det bland annat om att inventera äldre system.

Vilka system kan betecknas som omoderna, eller som ”legacy”, vilket är uttrycket som ofta används även i Sverige? Här är tre kriterier:

  • Leverantören har slutat ge support för systemet.
  • Systemet ”ägs” inte av någon på det egna företaget, även om det är verksamhetskritiskt.
  • Systemet finns inte i molnet.

Den sista punkten antyder ett mål som många företag har med modernisering, nämligen att flytta all it till molnet.

2. Bredda begreppet

Begreppet legacy brukar oftast syfta på stordatorsystem och/eller monoliter, alltså stora system som innefattar mycket funktionalitet, ofta inom ett brett område. Men egentligen bör legacy, eller omodernt, syfta på alla tekniklösningar som hindrar ett företag från att uppfylla förändrade krav.

Ett exempel på hinder är att man inte kan få fram information tillräckligt snabbt, ett annat att de processer stöds inte är tillräckligt effektiva.

3. Utbilda

Om målet med modernisering är att flytta it-lösningar till molnet, så måste personalen vara redo att jobba med molnteknik när migreringen är klar. Det kan gå till på flera sätt, till exempel med kurser, certifieringar och tillgång till labbmiljöer för att prova sig fram.

Det kan också vara lämpligt att ta in spetskompetens i form av konsulter, åtminstone till en början. Det är inte ovanligt att it-avdelningar underskattar behovet av extern hjälp. För att verkligen få tillgång till den hjälp som behövs krävs det oftast förståelse från höga chefer.

4. Räkna på det

Det kanske är självklart för de flesta, men man behöver inte modernisera av princip. Det skadar aldrig att räkna på olika moderniseringsprojekt och börja med de som tros ge bäst avkastning.

En annan aspekt är naturligtvis att välja moderniseringsprojekt som stödjer ett företags övergripande mål.

5. Stegvis med hårdvara

Ett problem med moderniseringsprojekt är att de kan kännas oöverstigligt stora. Om ett projekt innefattar att byta ut all hårdvara i egna datacenter mot molnlösningar så förstärks så klart den känslan.

Om det går kan man i stället ta nya molnresurser i bruk för varje applikation som migreras, utan att fokusera på att släcka ner gammal hårdvara så fort som möjligt. Det kan innebära att gammal hårdvara blir kvar lite längre, men bör underlätta migreringsprojekten.

Läs också: Här är it-chefens största utmaningar under 2018

6. Inte bara att byta hård- och mjukvara

En migrering till nya, troligtvis molnbaserade, it-lösningar innebär inte bara byten av hård- och mjukvara. Det krävs också förändringar av organisationen och, kanske framför allt, nya sätt att tänka.

Om man exempelvis byter ut en gammal monolitisk applikation mot en ny som är baserad på mikrotjänster så kommer det påverka många aspekter av verksamheten. Exempel är val av programmeringsspråk, utformning av utvecklingsteam, hur it-avdelningen formeras, etcetera.

7. Blir aldrig klar

Det är viktigt att inse att modernisering inte är ett avgränsat projekt. Se det så här: när alla planerade moderniseringar är genomförda så lär resultatet av den första som gjordes kännas omodernt.

På ett lite ”mjukare” plan kan man konstatera att det handlar om att ha ett öppet sinnelag för förändringar. Man kan inte förvänta sig att it-lösningar förblir som de är.