Den starka trenden om att en allt större del av it-investeringarna sker av verksamheten och inte av it-avdelningen håller i sig och växer sig till och med starkare.

Det här visar analysföretaget Radars senaste rapport om den svenska it-marknaden 2018. Tillväxten för verksamhetsfinansierad it hamnar på 4,4 procent i år (att jämföra med 3,8 procent förra året).

Samtidigt ökar de traditionella it-budgeterna bara med 1,6 procent.

Hans Werner, vd för Radar, säger att det här innebär att glappet mellan it-avdelningen och verksamheten måste täppas igen – annars kan det sluta illa. Cio:er, it-chefer och även it-leverantörer måste anpassa sig efter den här verkligheten.

Läs mer: Boom för blockkedjan – redan en miljardindustri i Sverige

– Det ligger på it-avdelningen att täppa igen det här glappet, eftersom det är de som måste hantera de negativa konsekvenserna om någonting går fel. Om skugg-it eller den tekniska skulden växer, eller om det sker ett säkerhetshaveri, så är det it-avdelningen som får hantera det, även om det kanske inte är deras fel att det hänt.

Hans Werner
Hans Werner.

– Samtidigt ska man komma ihåg att om det här görs på rätt sätt, så innebär det en konkurrensfördel om verksamheten köper mer it, men då måste dialogen finnas där.

Radar bedömer att bara 15-20 procent kan anses vara så mogna att det här glappet är borta.

Vilka investeringar är det då som verksamheten tar?
– I mångt och mycket handlar det om frontend-investeringar, det vill säga applikationer och tjänster där verksamheten möter slutkund. Det kan vara webb, e-handel och it-lösningar för kundsupport.

Trenden att verksamheten köper allt mer it gör att nästan en femtedel av alla it-utgifter i dag finansieras utanför den traditionella it-budgeten. Sverige är det land i Norden där det här har kommit längst.

Läs mer: Tio tekniktrender som kommer att prägla 2018

Enligt rapporten växer den totala it-marknaden i Sverige med 2,4 procent under 2018 till drygt 161 miljarder. Tjänster växer med fyra procent medan hårdvara och mjukvara har nästan obefintlig tillväxt. Särskilt stark är tillväxten inom molntjänster – som växer med nästan 14 procent.

Andra starka trender på den svenska it-marknaden är industrialiseringen av it, säkerhet och disruptiva nya teknikområden som AI, internet of things och blockkedjeteknik.