– Vi har varit långt framme och drivit digitaliseringsagendan tidigt, säger Hillevi Agranius, cio på Husqvarna Group.

– Det har bland annat handlat om hur vi strukturerat oss, vi fokuserade tidigt på digitalisering mot kund och började redan för flera år sedan ta fram appar kopplade till våra produkter. Och vi har haft en IoT-plattform på plats sedan 2014.

Nu tar företaget nästa steg där digitaliseringen blir en avgörande pusselbit för att nå det mål som satts upp – att vara marknadsledande om två år.

Ett uttryck för det är att Husqvarna Group skapat en ny funktion inom koncernledningen som samlar flera koncernstrategiska funktioner bland annat inom it och teknikområdet för att de tillsammans ska stötta koncernens divisioner i den digitala omvandlingen och se till att det skapas synergier. Därmed kliver också Hillevi Agranius in i koncernledningen.

Hillevi Agranius, cio på Husqvarna Group.
Hillevi Agranius, cio på Husqvarna Group.

– Digitaliseringen är numera vårt konstanta fokus. Det genomsyrar allt från it-systemen till kundtjänsten, säger hon.

Så nu vänds blicken också inåt där digitaliseringen inte drivits lika hårt som ut mot kunderna.

– Genom att applicera samma principer som vi använder mot våra kunder på fabrikssidan och våra affärsprocesser och automatisera inom företaget finns en stor möjlighet för oss.

Läs också: Åhléns bygger om it-systemen för att möta e-handeln – sneglar mot Amazon

Hillevi Agranius pekar på att man heller inte behöver skapa nya lösningar när insidan digitaliseras.

– Vi har en IoT-plattform där vi kan analysera stora mängder data – den kan återanvändas. Samma med molnuppsättningen – där behöver vi inte heller bygga nytt.

Och arbetet är redan i full gång både ute i fabrikerna och vad gäller automatiseringen av affärsprocesserna.

Från att tidigare ha handlat mer om automatisering i form av industrirobotar så handlar det nu om att integrera dataflödena i alla processer förklarar Hillevi Agranius.

– Det är där vi har vårt fokus. När vi kopplar upp våra fabriker så får vi en enorm mängd ny information därifrån. Och när det gäller affärsprocesserna så blir det också ett sätt att få bort en del manuella processer som dröjt sig kvar för att de inte täcks av affärssystemet.

Men trots att automatisering står i fokus räknar inte Husqvarna Group med att dra ner på antalet anställda – snarare tvärtom.

– Vi rekryterar för fullt, inte minst på it-sidan och också en mängd ingenjörer.

Parallellt tittar Hillevi Agranius också på hur det systemarv som företaget sitter med ska kopplas ihop med den toppmoderna iot-plattformen för att få ut den fulla kraften. Tidigare har ett stort masterdataprojekt genomförts som en grund för arbetet med de interna it-systemen.

Är tanken att ni ska bygga ovanpå det gamla eller ska det kastas ut och ersättas? 

– Vi går på två spår – en del kopplar vi på här och nu men samtidigt ser vi långsiktigt över det bredare systemlandskapet. Och där vill jag som alla cio:er rationalisera. Samtidigt måste systemen också stötta affärsprocesserna, säger hon.

Det handlar också om att vässa försörjningskedjan.

– Vi vill koppla ihop hela kedjan från produktion till marknadsföring och slutleveransen och hela vägen tillbaka. Där tittar vi också på hur Amazon och andra jobbar. Och vi förändrar också hur vi samarbetar med våra leverantörer där de blir mer av strategiska partner.

Läs också: Därför ger sig Husqvarna in i delningsekonomin – "vi är världens äldsta startup"

Även sättet att jobba på insidan hänger med. Där har skiftet mot agilt och devops redan påbörjats men det är långtifrån slutfört.

Är det lättare att arbeta agilt när ni redan har en företagskultur där ni velat ligga i framkant och testa nytt? 

– Ja det är nog lättare när det gäller vårt mindset. Men från ett it-perspektiv är det samtidigt så att det är krävande – det handlar om mycket struktur och dokumentation. Det är en rigorös process och förändringsresa som vi ännu inte är igenom på något sätt . Det tar tid att få med organisationen och det finns inget one size fits all. På vissa områden måste man använda andra metoder, säger Hillevi Agranius.

Ni har ju ett enormt dataflöde från era uppkopplade produkter och nu tillkommer ju även data från era fabriker och era affärsprocesser. Har ni några planer på att kunna sälja data eller samarbeta med andra aktörer för att få fram helt nya affärer? 

– Vi har idéer och tankar som alla andra och ser det självklart som en möjlighet. Men det är inte en del av vår strategi eller vårt huvudspår. Vi har fokus på slutkunden, det är deras erfarenhet av våra produkter som driver affären.