Ett digitalt labb, vars uppgift är att ta arkitektskrået in i framtiden. Så kan man beskriva Tengboms initiativ ArchTech & Future. Internt väljer man hellre termen ”hubb för innovation” och talar om en virtuell, multidisciplinär studio för process- och teknikutveckling, där team sätts ihop utifrån en aktuell frågeställning, med målet att prototypa fram ny metodik och nya erbjudanden.

Avdelningen är tänkt att fungera som digital projektledare och hjälpa andra delar av företaget att tänka nytt, disruptivt och digitalt.

– Det handlar om att tillföra ett laborativt arbetssätt, samt att utforska och fördjupa oss, berättar Tengboms cio Martin Edling, som har ett nära samarbete med studion.

Läs också: Succé när Indiskas cio bjöd in kunder till träff via Linkedin

I praktiken kan det handla om allt från att labba med 3d-utskrifter och VR/AR-modeller till mer generell automatisering av processer.

– Vi vill exempelvis att tekniker som VR, AR och parmetrisk design ska bli en naturlig del av verktygslådan, säger han.

Under de snart två åren som ArchTech & Future har funnits har man bidragit med flera innovativa lösningar som gått ut i skarp produktion. Ett exempel är koden för taket till den prisade tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg i Stockholm, som ersätter den äldre byggnaden under renoveringen.

Tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg
Foto: Felix GerlachDen tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg i Stockholm.

– Genom att utveckla en parametrisk modell kunde vi skapa en minimalt böljande takkonstruktion som sänkte sig framför fönstren och på ett elegant sätt lämnade utsikten ostörd för lägenheterna runt omkring, förklarar Martin Edling.

– Det var en lägenhetsinnehavare som hade opponerat sig mot det föreslagna glastaket då det skulle skymma hans utsikt, vilket hade kunnat hindra bygglovsprocessen.

Ett annat exempel är en förenklad lösning för att hantera höjdberäkning i landskap.

– Vårt ritprogram var dåligt på att hantera höjder, så tidigare användes ett annat program för detta, vilket gjorde det omständigt med export av filer hit och dit. Nu har en av våra programmerare skapat en lösning som går att köra direkt från primärprogrammet.

Läs också: Husqvarnas nästa steg mot tronen: digitalisera insidan

Satsningen på digital prototyping är inget unikt för Tengbom. Den typen av initiativ förekommer idag i många företag och branscher som vill få utväxling på digitaliseringen. Men det är ändå relativt nytt.

För Tengboms del gick det officiella startskottet i februari 2016 då tidigare Hyper Island-chefen Johanna Frelin tillträdde tjänsten som vd. Som en av Sveriges frontfigurer för den digitala eran klargjorde hon redan från början att digitalisering av företaget skulle prioriteras. Med sin bakgrund från den digitala medie- och utbildningsbranschen tillförde hon en helt ny dimension till arkitektkontoret. Som en del av den resan sjösattes ArchTech & Future.

Idag är arbetet igång och avdelningen växer. Just nu är man på jakt efter digitala projektledare.

– Digitaliseringen har också skapat ett behov av nya kompetenser, som programmerare och 3d-utvecklare, säger Martin Edling..

– De behöver inte veta allt om arkitektur, det handlar mer om att komma in med ett annat perspektiv för att lösa nya utmaningar.

Spelutvecklare är exempel på en ny yrkesgrupp som fått utrymme på Tengbom.

– De är duktiga på att koda och har det kreativa i sig. De kan göra fantastiska saker och utnyttja nya möjligheter, som ”kodad design” och automatisering av olika uppgifter, konstaterar Martin Edling.

Han tycker att studion är ett bra sätt att driva på utvecklingen och visa på möjligheter med ny teknik i en bransch präglad av starka traditioner och en viss skråmentalitet.

– Det finns fortfarande en viss skepsis mot förändring. Då är det bra att komma in från sidan och visa på positiva aspekter av digitalisering, säger han.

Läs också: Bensinmackens dagar är räknade – då bygger OKQ8 om både affär och it-plattform

För att bana väg för digitaliseringen har alla chefer inom Tengbom fått delta i ledarforum där man talar om vad som kommer att hända inom digitalisering och arkitektur framåt.

– Även i vår bransch kommer många arbetsuppgifter och moment att automatiseras. Då gäller det att vara rustad. Det är något vi måste förhålla oss till och som vi talar mycket om. Det kommer främst att beröra de löpande arbetsuppgifterna, som att räkna ut hur man får ut mesta möjliga av en byggnads yta. Och med AI till hjälp kommer vi att kunna räkna ut det mesta på kort tid – men sedan är det upp till arkitekterna att göra en analys av förslagen samt motivera dem för kunden, säger Martin Edling.

Satsningen på ArchTech & Future har inneburit en jätteinvestering för Tengbom men har redan börjat ge effekt i form av projekt med bättre marginal och resultat.

Ett spännande framtidsområde är VR.

– En sak vi jobbar med nu är att förenkla VR-tekniken. Förutom att bygga VR-modeller från 3d försöker vi hitta en automatiserad lösning så att man kan trycka ut modellen direkt från ritprogrammet.

– Där investerar vi stort då vi ser att det kommer att kunna effektivisera processerna och förbättra för våra kunder. Vi hoppas få med oss kunder som hittills inte vågat satsa på att själva ta fram VR–bilder.

Fakta

1. Förändringsledning. För att driva en framgångsrik testverksamhet måste man satsa på förändringsledning. På samma sätt som när man inför ett nytt system så måste man skapa förståelse för ett nytt sätt att tänka. Det innebär också att man måste förankra projektet hos företagsledningen och resten av organisationen. Alla ledare måste sprida budskapet i positiva ordalag.

2. Ta investeringen. Man måste våga investera i projektet trots att man till en början inte vet vilken utdelning det ger. Man kan inte driva den här typen av projekt utan resurser.

3. Visa med konkreta exempel. Det är viktigt att visa vad testlabbet kan bidra med. Man bör försöka vara så konkret som möjligt och promota de projekt man driver internt. Visa upp produkter, tjänster och lösningar som medarbetarna kan ha nytta av. Fokus bör inte ligga på att ta bort arbetsuppgifter, utan på att stödja och hjälpa medarbetarna så att de förstår hur vi kan förbättra arkitekturen med hjälp av det digitala.