Det som är lite speciellt med utvecklarnas språkbruk är att det både bjuder på avancerade tekniska begrepp och svårbegriplig slang, ibland kombinerade i samma uttryck. Och inte minst på en massa tvetydigheter.

För att ha en chans att förstå vad utvecklaren egentligen menar när han, eller hon, öppnar munnen så gäller det att läsa på. Här får du hjälp av CIO.com som tittar närmare på utvecklarsnacket.

”En vecka”

Hoppet är det sista som överger människan. När en utvecklare säger att en ny funktion är enkel att fixa så ljuger personen troligtvis inte. Utvecklaren tror, eller hoppas, verkligen att det ska bli enkelt. Men det kan bli fel på en massa saker, som nätverket, databasen eller datorerna. Och många utvecklare är optimistiska intill, eller över, dumhetens gräns.

Hur som helst, ”en vecka” innebär verkligen ”en månad”, eller kanske till och med ”sex veckor”.

Läs också: Forskare lät en AI spela dataspelet Q*bert och den började genast fuska

”En månad”

Det här är egentligen något sorts standardmått för tidsuppskattningar. Liksom ”en vecka” har det ingenting att göra med verkligheten. Graden av felaktighet är ungefär den samma för ”en månad” som för ”en vecka”. Räkna med en faktor på mellan fyra och sex.

”Ett år”

Om utvecklare pratar om att något ska ta ”ett år” så har det inte längre med tid att göra. De menar egentligen att det är något som de inte vill göra. Det kanske kräver att de måste lära sig, eller lära om, något. De kanske måste förhandla med ett team i en annan avdelning. De kan inte hävda att uppgiften är omöjlig, eftersom någon annan faktiskt lyckas lösa den. Det är smartare att få det att framstå som att det är dumt att försöka lösa den.

”Stil”

Ett av de mest berömda exemplen på stilfascism inom programmering är ”AirBnB Style Guide for Node.JS”. Där kan man till exempel hitta regel 19.4 som säger att man ska ha mellanslag både före och efter ett plustecken. För övrigt en fullständigt självklar stilregel, om du frågar undertecknad. Och ja, reglerna har både nummer och undernummer.

Med tanke på den inställning som vissa menar att Airbnb har till en del andra regler, till exempel skattelagstiftning, så är det intressant att man tar så allvarligt på programmeringsstil.

Det generella problemet är inte att programmerare har åsikter om hur man ska skriva kod, även om det finns en massa olika skolor. Det blir problem när de försöka tvinga på sina åsikter på andra programmerare, vilket oundvikligen leder till stridigheter mellan olika grupperingar. Stridshandlingarna kan yttra sig i passivaggressiva påpekanden i mejl om att vissa skrivsätt ”inte är standard”. Egentligen betyder det ”vi gör rätt och ni gör fel”.

Som utomstående kan du oftast ignorera utvecklare som diskuterar ”stil”. Om de pratar om något verkligt problem, som integration, så kommer de aldrig att prata om stil.

Läs också: Nya spännande tillskott till utvecklarens verktygslåda

”Bästa verktyget för jobbet”

Utvecklare lägger ner mycket tid på att lära sig alla detaljer om vissa språk och tekniska miljöer. Det är just det som gör dem värdefulla. Om de säger att X är bättre än Y för ett visst ändamål så är det troligtvis en följd av ett val som de har gjort för länge sedan.

Det bästa du kan göra som tekniskt oinitierad är att hålla med. Det spelar troligtvis inte så stor roll vilken lösning man väljer. De flesta moderna språk och plattformar är ganska likvärdiga.

”Refactoring”

En programmerare som säger att det behövs ”refactoring” menar att koden för en mjukvara behöver skrivas om i grunden på något, eller några, sätt. Du kommer aldrig, eller sällan, att få höra en programmerare som säger att ”jag måste fixa till misstag jag gjort” eller ”jag behöver bygga om applikationen på rätt sätt”, även om det är det som det egentligen handlar om.

”Refactoring” låter coolare.

Artikeln är tidigare publicerad i augusti 2018