Det är analyshuset Radar som gjort en undersökning av den digitala arbetsplatsen och digitaliserings­mognaden hos 221 it-beslutsfattare i svenska organisationer.

En slutsats är att standardisering och behörighetsregler ökar på digitaliseringsmognaden. Däremot jobbar de digitalt mogna organisationerna mindre med ett av de hetaste koncepten de senaste åren: bring your own device, det vill säga att de anställda själva får ta med sig it till arbetsplatsen.

Det är till och med så att ”slutanvändarnas valfrihet är ordentligt begränsad hos de mogna verksamheterna” och att ”standardisering och behörighetsregler väger tyngre än slutanvändarnas eventuella önskemål om att själva få bestämma verktyg och behörighet”.

Läs mer: Digitalisering ingen garanti för ökad produktivitet

Måns Wallin, rådgivare på Radar, som gjort undersökningen säger:

– Det är ett överraskande resultat, men det är tydligt att ett litet antal definierade roller, klienter och konfigurationer utmärker organisationer som är digitalt mogna, och som får ut en högre verksamhetseffekt av sin it. Det sker också till lägre kostnader.

– Så om en cio vill öka den digitala mognaden hos ett företag så ska inte användarna tillåtasvälja utrustning eller rättigheter, utan det ska vara fördefinierat. Man kan kanske välja 3–5 konfigurationer, men inte 400.

Dock är det bara 12 procent av organisationerna i undersökningen som kan anses vara digitalt mogna. Utmärkande för dessa är att de tillämpar teknik bredare än andra, samarbetar bättre med externa leverantörer, och att de har bättre avkastning på det investerade kapitalet.

– Men det är inte så svårt för organisationer att röra sig uppåt, utan om en cio bestämmer sig för detta, så kan ett sådant projekt ta 6–12 månader. Ökad standardisering är ett sätt. En annan viktigt faktor är att ta hjälp av duktiga leverantörer som kan fungera som draglok, säger Måns Wallin.

Läs mer: Fem yrkesroller på frammarsch i digitaliseringens tid

Enligt rapporten har de mogna verksamheterna 8 procent lägre kostnader för operationell it (drift och förvaltning) än övriga. De har vidare 12 procent lägre kostnad för användarnära it och 14 procent lägre total it-kostnad än övriga.

Värt att konstatera är att de också har nöjdare slutanvändare – detta alltså trots att valfriheten är begränsad.

– Folk tycker helt enkelt mer om att saker fungerar än att de får välja vilka enheter de ska använda, säger Måns Wallin.