I takt med att outsourcing av it har blivit vardagsmat så lär sig allt fler beslutsfattare att undvika misstag. Men eftersom det kan vara svårt att hålla koll på allt så lever en del misstag kvar.

Här tittar CIO.com närmare på 6 vanliga misstag vid outsourcing.

1. Byter leverantör i stället för att gå till botten med problemen
När kraven på agilitet ökar blir det vanligare med kortare outsourcingkontrakt, ofta med flera leverantörer. Det är tänkt att ge flexibilitet.

Men ibland fokuserar man mer på processen att byta outsurcingleverantör, än på att faktiskt lösa grundläggande problem. Välj rätt leverantör, men lägg också tid på att förstå den egna verksamheten i stället för att rutinmässigt skylla på leverantörer.

2. Fokuserar på lösningar, i stället för problem
Det kanske vanligaste misstaget är att ha ett för starkt teknikfokus, vilket är lätt hänt med dagens digitaliseringhajp. Innerst inne vet de flesta att en investering i den senaste coola tekniken sällan ger de önskade resultaten. Bit i det sura äpplet och fokusera på att avgöra vilka affärsproblem det är man försöker lösa och vilka resultat man vill uppnå.

Läs också: Vill du öka digitaliseringsmognaden? Låt inte anställda själva välja prylar

3. Skriver kontrakt om innovation
Många företag kämpar i den dynamiska digitala eran. Då är det naturligt att vända sig till leverantörer för att lyckas vara nyskapande. Problemet är att det är svårt att formulera innovation i kravspecar, offerter och kontrakt. Det är speciellt svårt om kunden vill ha innovation samtidigt som krav ställs att inköpsprocessen ska skötas och projekten drivas som tidigare.

Sanningen är nog att kunden själv måste skapa en kultur och en miljö som främjar innovation.

4. Förlitar sig på mallar
Blueprints, mallar eller vad de nu kallas är ”ritningar” för hur lösningar ska se ut. De är också många leverantörers främsta vapen i kampen om kunderna. Och det är problematiskt. För något så komplicerat som outsourcing av it bör man inte förlita sig på andra företags lösningar. I alla fall inte helt och hållet.

5. Är stenhård förhandlare i alla lägen
Om en kund är granithård vad gäller villkoren för ett outsourcingavtal så kan det påverka leverantörens affärsmodell negativt. Och i slutänden lär det drabba kunden. Om inte annat skapas en relation som går ut på att alltid krama ur maximalt ur motparten.

En variant av det här är att basera sin kommunikation med leverantören helt på överenskomna tjänstenivåer (sla:er). Det är naturligtvis mycket viktigt att ha bra sådana och att övervaka den med hjälp av klokt valda mätetal. Men om man vill vara agil är det inte alltid så klokt att hänga upp sig på detaljer. Ett alternativ är att mäta resultat, i stället för processer.

Läs också: Se varningssignalerna innan projektet kraschar

6. Underskattar den mänskliga faktorn och förändring
När it outsourcas händer det att ledningen på ett företag utgår ifrån att den kvarvarande personalen direkt kan hantera den nya modellen för att leverera it-tjänster. Men det handlar inte bara om att lära sig nya processer, och kanske ny teknik, utan även om att etablera nya relationer, med personalen på outsourcingföretaget. Det krävs lite tid för en omställning.

Det är också oerhört viktigt att planera själva överförandet av it-verksamheten från det egna företaget, till outsourcingföretaget. Det inbegriper att ha planer för vad man ska göra om det går snett.

Och när förflyttningen är klar bör man inte toksnåla på resurser för övervakning och styrning.