Utmaningen är kanske att det som CIO inte räcker med att utveckla sin organisation i en dimension.

Här är några av de områden som måste angripas:

Modernisera det befintliga
Den nuvarande miljön måste förstås hållas igång, men också moderniseras. Några nyckelord är containrar, automatiserad drift, API:er för att kapsla in, isolera och ge standardiserad tillgång från nyutvecklade applikationer. Kort sagt göra den befintliga miljön så molnlik som möjligt, med rimliga insatser och bevarande av investeringar. Det är inte trivialt, men vi vet att det går utan att skriva om alla befintliga program.

Modern miljö för nyutveckling
Samtidigt - och kanske i en annan del av organisationen - bör man anamma en ny kultur för nykodutveckling. Några nyckelord här är DevOps och kontinuerlig leverans, microservices för snabbare utveckling och serverless eller funktionsbaserat (som IBM Functions och AWS Lambda). Möt uppkomlingarnas snygga, mobila, gränssnitt med samma typ av teknik och snabbhet i utvecklingen.

Bygg RÄTT lösningar
Trenden från att sälja produkter till att sälja tjänster är fortsatt stark. Användarna ställer samtidigt krav på att de tjänster som levereras skall vara enkla att använda och lösa rätt problem. En CIOs organisation måste därmed jobba nära kunderna och produktutvecklarna. Den måste även behärska verktyg och arbetssätt som dels fokuserar på att lösa rätt problem, som Design Thinking-metoder, och dels ger de modernaste lösningarna, med stöd för moln, mobilitet, internet of things, analys, AI med mera.

Bli datadriven
Data är den nya oljan. Men även data måste raffineras, behandlas, förstärkas och analyseras för att nå sin fulla potential. Datainsamling och analys måste bli en del av företagskulturen. Artificiell intelligens och kognitiva system medger analys av data som förut var obegripligt för våra system. Det kan hjälpa till att besvara frågor som: Hur används era tjänster och produkter? Hur kan ni höja servicenivån och hitta nya intäktsströmmar? Vad tycker era kunder om era tjänster och produkter? Samtidigt måste kundernas integritet vidmakthållas. Tillit är viktig, och en CIO måste hjälpa resten av organisationen att förstå både hur den ska byggas och samtidigt inte raseras. En modern säkerhetsmiljö är en grundbult, precis som säkerhetsmedvetna medarbetare.

Led digitaliseringen
En CIO har naturlig insyn i den revolution som kundnära IT kan innebära. Det kan innebära att det också faller på CIOns lott att påverka ledning och styrelse, så de förstår att IT numera är en del av affärsplanen, en allt viktigare del av kundupplevelsen och uppstickarnas kanske främsta vapen. Stöd även produktutvecklarna, tillverkning, logistik, marknadsförare och andra avdelningar. De kan dessutom behöva förståelse för hur framgångsrika ekosystem skapas inom olika områden. Digitaliseringen, API:er och kanske framför allt blockkedjetekniken är områden där tekniken är en möjliggörare för att knyta samman värdeskapande ekosystem.

Det kanske låter som mycket, men täcker ändå inte alla aspekter av CIO-rollen, och som synes är de flesta områden sammanvävda. Säkerhet och integritet till exempel, finns med överallt.

Kanske står I-et i CIO numera för flera saker: Innovation, Integration, Insyn, IT, Inspiration.

Då kan det vara skönt att veta att man inte är ensam. Tillsammans kan vi till exempel använda angreppssättet DataFirst för att bli mer datadrivna. Av de organisationer som har provat att implementera nya typer av dataanalysprojekt, uppger två tredjedelar att projekten antingen levt upp till, eller överträffat, förväntningarna. Dessutom uppger en majoritet av verksamheterna att deras investeringar i analysprojekt har betalat sig inom 7-18 månader.

Och fram tills vi träffas nästa gång, ta en titt på IBM for CIO, där man kan börja utforska åtminstone tre fasetter i CIO-rollens utveckling. Ingen har sagt att det är enkelt att vara CIO, men det är åtminstone inte tråkigt!