Kreativitet och nya idéer behövs i alla företag, men hur tar man tillvara kreativiteten så att det leder till en utveckling av företaget? Håkan Ozan har jobbat med dessa frågor i 20 år, och svarar här på tre frågor i ämnet.

Är inte innovation och systematisering varandras motpoler?
– Nej, det tycker jag inte. Den här frågan dyker ofta upp när jag pratar om den kommande ISO-standarden för innovationsledning (ISO 50501). Innovation och kreativitet är ju sådana fenomen som bara “händer”, man kan ju inte sätta en byråkratisk struktur för att styra när man ska vara kreativ. Det är som att be en kompositör att skapa ett musikaliskt mästerverk på order. Kreativitet uppstår inte på grund av att det har systematiserats, det uppstår tack vare ett tillflöde av inspiration. Och inspiration kan dyka upp när som helst, var som helst, och är i praktiken oförutsägbart. Argumenten för att innovation ska få ”växa i det vilda” är många och varierade.

Är det verkligen “innovation” vi systematiserar?
– Nej, det är det inte. Det man måste förstå är att vi skiljer på “innovation” och på “innovationsledning” (“innovation management” på engelska). Innovation är spontant och kreativt. Innovation sker när vi tillämpar nyskapande problemlösning på ett behov och lyckas att finna ett helt nytt sätt att lösa ett problem. Innovationsledning å andra sidan kan absolut struktureras och systematiseras. Faktum är att det bör struktureras så att effekten av kreativiteten inte kommer bort i det byråkratiska bruset och aldrig leder till innovation. Det är så otroligt lätt att en briljant idé sjunker till botten när en idéägare blir begravd i sina ordinarie arbetsuppgifter. Genom att systematisera innovationsledning så försöker vi borga för att detta aldrig händer.

Det här är en artikel från Expert Network »

Finns det någon vinst med att systematisera innovationsledning?
– Innovationsledning består av metoder för att säkerställa att idéer kontinuerligt genereras och att de matchar behov som verksamheten har, samt att de i första hand fokuserar på de behov som har stora strategiska värden. Att inte systematisera innovationsledning innebär att man helt enkelt hoppas på tur, och i en konkurrensutsatt och föränderlig värld så försöker de flesta professionella yrkesmän ersätta tur med kunskap och expertis. Det är precis detta som innovationsledning avser att uppnå.I vissa organisationer så finns det förvisso starka intraprenörer som ibland lyckas komma på innovativa lösningar, ordna finansiering för dem, och spontant komma fram med metoder för att konceptualisera, utveckla, testa och lansera dessa. Individens drivkraft och personlighet lyckas i de fallen övervinna organisationens motstånd. Men i de flesta organisationer så bör man ju vilja uppskatta, förvalta och understödja innovatörernas engagemang i att få verksamheten att växa, inte fungera som ett hinder för dem. Det är här innovationsledning kommer in. Innovationsledning handlar om att tillämpa best practices för att säkerställa att innovation blir en integrerad del av organisationens verksamhet och tar hänsyn till allt från budget och processer till ledarskap och kultur.

Sammanfattningsvis kan man säga att den egentliga frågan borde vara om det finns någon som helst förtjänst av att inte systematisera innovationsledning.

Fakta

Befattning: Head of Innovation Advisory
Företag: KPMG
Linkedin: Håkan Ozan
Twitter: @ozanagement
E-post: hakan@hakanozan.net
Hemsida: hakanozan.net
Expertområden: Innovation management, innovationsstrategier, digitaliseringsstrategier.
Certifieringar: ITIL, InnoSurvey, IMProve.
Bakgrund: Har jobbat med innovationsledning, digitalisering och it-strategier i 20 år, bland annat som vd, CIO, it-strateg och forskare. Sitter i ISOs tekniska kommitté för standardisering av innovationsledningssystem. Kursledare i innovationsledning för digitaliseringsledare för IDG Academy.