De senaste åren har vi sett hur två huvudtyper av moln har vuxit fram – det publika och privata molnet. Även om de exakta definitionerna av dessa modeller kan diskuteras, har många branschföreträdare positionerat sig och nästan dogmatiskt försvarat den ena eller andra varianten. För it-proffs kan konflikten upplevas som stressande, där ett val av ”fel” modell kan få ödesdigra konsekvenser för verksamheten eller karriären.

Enligt mig blottar konflikten något viktigare än så. Molnets grundläggande funktion, att leverera it som tjänst, är här för att stanna. Men, molnet ska inte ses som en slutstation utan som en del av en pågående resa med fokus på användbarhet, skalbarhet och flexibilitet. Fokus blir då mer på applikationerna än på den underliggande infrastrukturen.

Läs också: AWS bygger datacenter – då blir Eskilstunas slalombacke 10 meter högre

Hur ska du då göra för att utvärdera olika molnmodeller? Vad ska du välja? I de allra flesta fall: Båda! Oavsett vad företrädare för den ena eller andra varianten säger så finns det nämligen fördelar och nackdelar med båda modellerna.

Du bör alltså planera både för ett privat moln och för att använda publika molntjänster. Ett privat moln kan dock inte bygga på en traditionell datacenterarkitektur. Många tänker att privata moln är detsamma som virtualisering – men att möjliggöra virtualisering är bara en del av privata moln. Privata moln bygger på mjukvarudefinierad arkitektur för att integrera datorkraft, lagring, nätverk, säkerhet, managementkonsol och virtualisering i ett skalbart system som automatiserar provisionering. Till skillnad från traditionell infrastruktur är optimerade moln anpassningsbara och i hög grad automatiserade, vilket gör att de kan skalas upp i praktiken till det oändliga. För användaren är det ingen skillnad. Det privata molnet ser ut som och har samma funktioner och tillgänglighet som det publika molnet. Traditionella infrastrukturer är inte skapade för att ha sådan funktionalitet – men det går ned nya mjukvarudefinierade infrastrukturer.

Det här är en artikel från Expert Network »

Förutom att bygga upp ett privat moln för din verksamhet och kombinera detta med användning av publika moln, måste du också bestämma dig för vilken modell du ska använda till vad. Den bästa grunden för ett sådant beslut är att titta på enskilda applikationer eller användningsområden. Om du exempelvis planerar en solsemester till Kreta en vecka i sommar så är det inte aktuellt att köpa en bil för att ta dig runt på ön, istället hyr du en bil. Å andra sidan, hemma i Sverige är det för de flesta oekonomiskt att hyra en bil varje gång man ska ut och köra. Istället köps en bil, vilket långsiktigt blir billigare.

På samma sätt är publika molntjänster för SaaS generellt sett bättre för att ”hyra” resurser, medan privata moln är bättre val för att ”äga” resurserna. Oförutsägbara, volatila och kortsiktiga behov gör sig ofta bäst i publika moln. Du betalar bara för vad du använder. Men för mer förutsägbara behov, som håller sig på en mer jämn nivå, är ett privat moln där du äger infrastrukturen ofta mer kostnadseffektivt i det långa loppet.

Beslutet påverkar också din organisations strategi. Kortsiktigt kan behovet av molnet vara svårt att förutse, men med tiden blir det mer förutsägbart och då kan det vara idé att migrera till ett privat moln. På samma sätt kan det finnas skäl att migrera till ett publikt moln om behoven har visat sig oförutsägbara, med fler toppar och dalar än vad som från början var fallet.

Läs också: Nu ska Enfos nya vd storstäda – och bygga en nordisk molnjätte

Ett av de vanligaste misstagen företag gör är att inte ta i beaktning hur deras behov av molnet ständigt förändras. Ofta flyttas stora mängder data och applikationer mellan olika moln, vilket tenderar att vara tidskrävande. Privata moln måste bygga på en arkitektur som gör att det går att migrera till och från publika moln. Det innebär att om du flyttar data eller applikationer mellan molnen så behöver du inte göra några förändringar i applikationen, i exempelvis konfiguration. Med en sådan approach kommer din organisation snabbt att kunna flytta mellan olika moln i takt med att verksamheten förändras.

En framgångsrik molnstrategi innebär att se bortom den chimära konflikten mellan det privata och det publika molnet. Med både privata och publika moln tillgängliga, och med en infrastruktur som låter dig smidigt flytta data och applikationer mellan olika moln, så kan beslut om vilket moln som ska användas fattas från fall till fall. It-avdelningen blir mer agil, vilket är nödvändigt i vår digitala tidsålder.

Fakta

Befattning: Nordisk chef
Företag: Nutanix
Linkedin: Peter Källviks
Twitter: @P_Kallv
E-post: peter.kallviks@nutanix.com
Expertområden: Molnet, tillgänglighet, storage och infrastruktur.
Bakgrund: 25-års erfarenhet av arbete med lagring, tillgänglighet och backuplösningar. Har innehaft ledande befattningar på bland annat Oracle, Netapp, EMC och Veeam.