Det kan vara en kort sträcka mellan att ett projekt initieras och att det går snett. Och även om inte alla projekt som misslyckas är värda att ta upp igen så kan projektledare som får tidiga varningssignaler om att det håller på att gå illa rädda upp ett projekt.

Vår amerikanska systersajt CIO.com har tittat närmare på hur en projektledare kan använda sin erfarenhet och kunskap för att just rädda projekt som är på väg att misslyckas.

Läs mer: 7 produktivitetsdödare på it-avdelningen

1. Var uppmärksam på signalerna

Först och främst, var väldigt uppmärksam på alla typer av signaler om att det kan finnas problem med ditt projekt.

• Kommunikationsglappen blir fler och kommer oftare. Om rätt information inte når fram till rätt mottagare i tid så kan det vara en signal om att saker inte står rätt till, och det kan indikera att det finns större problem. Håll därför kontinuerlig kontakt med gruppledare, andra nyckelpersoner och intressenter så du kan få en föraning om trubbel innan det växer till sig och blir ohanterligt och ödelägger hela projektet.

• Fler konflikter. Konflikter uppstår ofta när kommunikationen inte fungerar, uppgifter missas och deadlines inte hålls. Projektledare måste ha ögonen öppna efter mindre konflikter – som snabbt kan eskalera.

• Inköpen till projektet minskar. När gruppmedlemmar och andra intressenter tappar intresse eller förtroende för ett projekt, så minskar också inköpen till projektet.

• Hela tiden missade deadlines. Om man väl börjat missa sina deadlines är det en signal om att projektet är i riskzonen.

2. Gör en prioritering om vad du måste ta itu med

När du nu har fått en medvetenhet om några av de vanligaste tecknen på ett strulande projekt så är det viktigt att bestämma vilka frågor man först ska ta itu med och varför.

• Undersök projektets omfattning och mål. Spåra händelser i projektet och säkerställ att alla aktiviteter är meningsfulla i förhållande till projektets mål. Ibland kan det läggas till uppgifter oavsiktligt, men som inte gör någon större nytta i slutänden.

• Identifiera vilka effekter eventuella problem får på projektresultat. Och precis som i förra steget, spåra aktiviteter för att identifiera eventuella problem som ska åtgärdas och i vilken ordning. Var inte rädd för att eliminera uppgifter eller problem som har en negativ inverkan på projektet.

Läs mer: Här är it-chefens största utmaningar under 2018

3. Ta itu med problem omedelbart och fullt ut

Hur du tar itu med problem är helt avgörande för om du ska lyckas rädda ett fallerande projekt. Här är nyckeln att göra det fort och grundligt.

• Avsätt resurser för att ta itu med problem som är mest prioriterade. Efter att ha identifierat problemen och effekterna kan du sätta in resurser för att ta itu med dem. Gör snabba men metodiska förändringar. Kommunicera ändringarna till alla nödvändiga intressenter för att säkerställa att alla är på samma sida.

• Omvärdera prioriteringar. När problemen identifierats är det viktigt att ompröva projektets prioriteringar för att säkerställa att alla frågor har blivit fullständigt lösta. Detta steg bör upprepas för att undvika extra onödigt arbete och bortkastad tid och resurser.

• Bevaka framstegen noggrant. När du känner att projektet är igång, var noga med att nära bevaka och styra projektaktiviteter för att se till att andra områden inte påverkas negativt av åtgärderna.

Men även om det går att rädda ett projekt som ser ut att vara dömt att misslyckas så är det viktigt att också veta när ett projekt måste dödas. Att försöka rädda ett projekt som inte längre fyller något behov i verksamheten är inte klokt.