Digital transformation. Det kan hända att du har hört begreppet förut. Men det som tidigare kanske varit mycket snack och lite mindre verkstad blir nu mer och mer verkstad och mer och mer på riktigt.

Tittar man på IDC:s siffror över digital transformation på marknaden för it-tjänster är trenden tydlig. Andelen av it-investeringarna som läggs på digital transformation blir betydligt högre för varje år.

I år beräknar analysföretaget att 31 procent av de investerade slantarna hamnar på nya spännande tjänster. 2016 var samma siffra 23 procent. Och 2021 kommer nästan hälften, 47 procent, av investeringarna i it-tjänster gå till sådant som faktiskt förändrar verksamheten.

Vad är det då mätningen lyfter fram? Enkelt uttryckt definieras digital transformation som den delen av it-projekt och konsulttjänster som hittar nya affärsmodeller, intäktsmodeller och operativa processer, och som alltså använder digital kompetens som hävstång. Det vill säga den del som inte bara är underhåll av det gamla.

Läs också: Vill du öka digitaliseringsmognaden? Låt inte anställda själva välja prylar

Märk väl att hårdvara och mjukvara inte ingår, utan siffrorna handlar helt och hållet om tjänstemarknaden. De aktuella siffrorna gäller för hela Västeuropa, men analyschef Martin Sundblad säger att samma trend gäller i Norden och Sverige. Och skillnaden är så klart stor mellan olika branscher. Här i Norden är det framför allt vissa sektorer som särskiljer sig.

– Företagen i Norden arbetar hårt med sin digitala transformation. I vissa branscher, som bank och retail, är andelen mycket högre, och det är ju också där som hotet från disruptorer är som störst. I allmänhet kan man säga att det är traditionella drivkrafter som lägre operativa kostnader och automatisering som ger denna mycket starka trend, men i vissa branscher är det helt klart hotet från andra, mer disruptiva, konkurrenter och affärsmodeller som driver upp en mycket stark förändringstakt, säger Martin Sundblad.

digitalisering idc
Allt större del av de totala it-investeringarna läggs på digital transformation. Källa: IDC

Och orsakerna till att det verkligen verkar ha skjutit fart på allvar nu är så klart flera, men vissa märker ut sig mer än andra.

– Att vi fått genomslag har flera samverkande faktorer. För det första digitaliseringen av den offentliga sektorn, som är ett regeringsbeslut, det slutliga genomslaget för e-handeln påverkar också, och det tredje är möjligheten att genom dataanalys, AI och IoT automatisera större delar av verksamheten än tidigare. Sedan ska man inte underskatta ägarintresset. En hajp driver marknadsvärde, och aktieägarnas intresse för ökade marknadsvärden driver i sin tur på omvandlingen.

Och hos konsultjätten CGI, där man jobbar mot såväl storföretag som offentlig sektor, märks samma trend. Bolagets svenska säljchef Staffan Strand säger att verklig digitalisering kräver ändringar på tre håll.

– Det första är digitalisering gentemot kunden, det andra är den interna digitaliseringen och hur upplevelsen blir för de anställda och den tredje handlar om digitaliseringen av själva systemen, säger han.

Det är dock inte alltid så att alla delar är klara, och det gör att affärsmodeller i olika branscher omvandlas i olika takt. De branscher som har mest och bäst interaktion med kunderna är än så länge de branscher där utvecklingen går snabbast. Staffan Strand lyfter framför allt fram banksektorn, bilindustrin och retail som tydliga exempel på där kunderna har blivit mer digitala och därigenom fått större påverkan. Och samtliga tre branscher har även stort hot utifrån från nya aktörer.

Läs också: Nu sker paradigmskiftet: it-avdelningen detroniseras

– Det är en väldig skillnad mot till exempel utilities, där det inte är lika drivande. Det är sällan man interagerar med sin elleverantör och det gör att kundupplevelsen inte blir en lika viktig del av leveransen, säger han.

Men även om det går långsammare i vissa branscher är det tydligt att i princip alla tittar på det. Och CGI och övriga konsultbolag upplever just nu att trycket på marknaden just nu är extremt högt.

– Det här har en fundamental påverkan. Det sker en tydlig förflyttning från underhålls- och förvaltningstjänster till utveckling. Vad vi ser väldigt tydligt är att det är ett oerhört stort tryck inom innovation. Där det traditionellt tidigare handlade om att spara pengar ser vi att det inte bara handlar om att kapa kostnader. Utmaningen ligger snarare i att det är större efterfrågan på tjänster än det finns ett utbud av konsulter som kan leverera det.