Susanne Korsvoll som är digitalchef på resekoncernen Unlimited Travel Group har tillsammans med en kollega jobbat 1,5 år för att öka den digitala kompetensen. En viktig del av den satsningen är att använda dataanalyser mer.

Sedan tre månader tillbaka har man varit i gång med analyserna, med hjälp av verktyget Data Talks Pro från Lincube. Det är en tjänst som ordnar dataanalys för marknadsautomationssystemet Salesmanago.

Unlimited började med att använda Salesmanago som en ersättning för det verktyg man tidigare använt för att hantera mejlutskick. Det används från allt till massutskick med erbjudanden, till påminnelser till kunder innan deras resor. Jämfört med det tidigare verktyget har man fler möjligheter att skräddarsy kommunikationen för olika mottagare. Med hjälp av analysverktyget har man byggt kontrollpaneler med nyckeltal för verksamheten.

Susanne Korsvoll
Foto: Lars DanielssonSusanne Korsvoll, digitalchef på Unlimited Travel Group.

Sedan satsningen på dataanalyser kom i gång har Susanne Korsvoll noterat ett flertal saker:

1. Man behöver ändra kulturen. Ett hinder mot att komma i gång med dataanalyser på ett företag kan så klart vara de anställdas inställning till att göra analyser. Det gäller att komma ifrån inställningen att ”det visste man ju redan” och att beslut baseras på magkänsla och i värsta fall gissningar. För att lyckas bör man hitta exempel som tydligt gynnar individer i deras arbete, och ju mer överraskande slutsatser, desto bättre.

2. Man kan upptäcka långa cykler. Ett bra exempel på överraskande rön i resebranschen är att man kan få grepp om hur säljcyklerna faktiskt ser ut. Det kanske visar sig att en viss aktivitet får effekt efter 300 dagar. Utan en strukturerad analys med vilken man undersöker utfallet av en aktivitet är det lätt hänt att missa en sådan sak – med resultatet att man missar att utföra en lönsam aktivitet.

Läs också: Big data smälter samman fantasi & verklighet i fotbolls-USA

3. Man har chans att förstå kundresan. Med hårda data kan man undersöka vedertagna sanningar. Ett exempel är antagandet att en kund som just kommit hem från en träningsresa inte bokar en ny träningsresa direkt. Är det verkligen så? Eller är det olika för olika typer av kunder? Eller varierar det per individ? En analys ger en chans att undersöka det.

4. Det handlar inte bara om fler aktiviteter. Analyserna kan naturligtvis ligga till grund för att komma på smarta aktiviteter gentemot kunder. Men det är minst lika viktigt att analysera vad man inte ska göra. Ett typexempel är att undvika att trötta ut kunder med för många utskick.

5. Bra datafångst. Verktyget för marknadsautomation är utmärkt för att samla in data om kunder. Tidigare har man upplevt att det inte funnits data för att göra analyser. Läget förbättras gradvis i takt med att fler funktioner i marknadsverktyget används.

6. Få ihop koncernen. Unlimited består av tolv, i många fall ganska olika, företag, även om samtliga finns i resebranschen. Det handlar om allt från vanliga semesterresor, till konferensresor för företagskunder, med påkostade paketresor och träningsresor som exempel på ytterligare specialiteter. Ett syfte med en koncern av den här typen är naturligtvis att de enskilda företagen ska göra det de är bra på. Men samtidigt är det viktigt att samordna de aktiviteter som går att samordna. En gemensam analysplattform kan bidra till det.

Läs också: Så ska ATG göra travsporten digital

Hårda siffror: Så här långt har man bland annat noterat att antalet prenumeranter på Unlimiteds nyhetsbrev ökat med 55 procent jämfört med föregående år. De personanpassade utskicken har en öppningsfrekvens på över 50 procent.