CIO Awards arrangeras i december varje år av IDG:s CIO Sweden i samarbete med Accenture. En galakväll där vi korar Årets CIO, Årets digitala projekt, Årets hållbara projekt och Årets digitala inspiratör. Vinnarna tas fram i en rigorös utvärderingsprocess som löper över mer än ett halvår.

Klicka här för att nominera dina kandidater!

Före sommaren är nomeringen öppen och vem som helst kan nominera CIO:er och projekt. Detta kombinerat med andra tips och egna efterforskningar mynnar ut i en kortlista på kandidater.

De CIO:er som går till final djupintervjuas i cirka 45 minuter, med öppna frågor kring värdeskapande, leverans, ledarskap, innovation, miljö och csr. En representant från it-avdelningen och en från affärssidan på samma företag djupintervjuas också.

För varje projekt som går till final intervjuas en eller två representanter utifrån kriterierna omfattning, värdeskapande, komplexitet, innovationshöjd och hållbarhetsaspekter.

Vinnarna utses slutligen av en jury bestående av styrelseproffs, vd:ar, CIO:er, experter och forskare, och tillkännages på galan CIO Awards på Berns den 18 december.

Vann förra året gjorde Ann Hellenius, Stockholms stad (Årets CIO 2017), Stena Lines AI-satsning (Årets digitala projekt 2017), Moderna försäkringars Smart Flex (Årets hållbara projekt 2017) och Siduri Poli(Årets digitala inspiratör 2017).

Klicka här för att nominera dina kandidater till årets CIO Awards!

CIO Awards