När Forrester Research frågade över 1 500 beslutsfattare hur det går med digitaliseringen, svarade 56 procent att de håller på med den, och 22 procent att de inte kommit igång. Men 21 procent svarade att de var klara – vilket analytikern Ted Schadler tolkar som att de inte förstår sig på holistisk förändring. Företag blir aldrig färdigförändrade, utan kommer att vara i ständig förändring, säger han till CIO.com.

”Att anamma digital teknik och digitala affärsmodeller är enda vägen framåt i en värld där kunden har makt och distruptiva uppstickare snabbt kan utnyttja friktion och brister i marknaden”, skriver han i sin rapport, som fått den tydliga titeln ”The Sorry State of Digital Transformation in 2018”.

Några av de största tecknen på att digitaliseringen går trögt hittar Schadler i statistiken för specifika funktioner i företags kärnverksamhet. Till exempel är det bara 34 procent i finans- och försäkringsbranschen som digitaliserar sin marknadsföring, 31 procent som digitaliserar säljet, och bara 45 procent som digitaliserar kundservice.

I detaljhandeln, där allt kretsar kring kunden, ser det inte mycket bättre ut: motsvarande siffror där är 43, 46 respektive 54 procent. Tillverkande industri har lägst sifror, bara en knapp tredjedel digitaliserar någon av funktionerna ovan.

En annan varningsklocka för Schadler är att för få CIO:er anammar den senaste tekniken: 29 procent investerar i IoT, bara 17 procent i AI, 11 procent i blockkedjan och 10 procent i AR.

– Mjukvara, molnet och ny teknik kommer att bli affärstillgångar, inte bara möjliggörare av digitala affärer. Det är dags att investera tyngre i vart och ett av de områdena, säger Schadler.

Läs också: Alla snackar om blockkedjan, men bara en procent av företagen använder den

Så, varför ser det ut som det gör?

Dåliga mätetal är en viktig anledning, säger Schadler. Företaget kanske är bra på att släppa produkter, men dåligt på att skapa leads och sälja. Eller helt enkelt för långsamt på att reagera på kundbehov.

Han rekommenderar att man hittar sätt att räkna ut kundvärde och kundnöjdhet över helår (eller ännu hellre livstid), och instifta mätetal där varje avdelning på företaget kan se sin egen påverkan på värdekedjan. Att mäta hela kundresans process, från ax till limpa, är a och o.

Men det största hindret för digitaliseringen är företagskultur. Ibland blundar ledningen för att den behöver förändras. Till exempel var det bara 37 procent av 460 vd:ar som trodde sig behöva genomgripande kulturförändringar de närmaste åren, i en färsk studie från Gartner.

Jay Goldman, grundare av Sensei Labs som konsultar kring digitala arbetsplatser, säger att digitaliseringen ofta missar målet eftersom företaget springer efter allt som glimmar. Han menar att de flesta ”köper innovationer i lösvikt” för att vd:n har läst att AR eller AI är nästa stora grej.

– Men morgondagens teknik kommer inte att lösa dagens problem, säger han.

En annan fallgrop är att skapa separata innovationslabb för att experimentera med ny teknik. Det som byggs i en sådan silo hittar sällan ut ur labbet, och driver då inget värde.

Goldman säger att det beror på att företagskulturen har byggt upp så många ”antikroppar” mot den sortens förändring. Ofta tynar sådana produkter bort när budgeten inte räcker längre.

– Du kan ha byggt en ny separat verksamhet, men du har inte ändrat på kulturen i kärnverksamheten, säger han.

om mer än 30 procent av experimenten lyckas, då har de satt ribban för lågt

Goldman föreslår också ett lite motvalls mätetal att fokusera på: hur mycket ni misslyckas. Logiken är att företag inte misslyckas tillräckligt mycket, om de inte jobbar tillräckligt snabbt för att få koll på vad som funkar och inte.

– De måste börja säga att om mer än 30 procent av experimenten lyckas, då har de satt ribban för lågt, säger han.

Men det är lättare sagt än gjort, med en chefskår som lärt sig associera KPI:er med framgångar. Återigen gäller det att lyckas förändra.

– Att hålla jämna steg i en digitaliserad värld kräver en mycket mer grundläggande omvärdering av hur företag tänker och beter sig, och man måste använda teknik som gör det möjligt att förändra företagets själva dna, säger Goldman.