Ska digitaliseringen kunna ta riktig fart och vara konkurrenskraftig behöver verksamheten vara organisatoriskt mottaglig för innovativa förändringar, om det inte är fallet så springer man i uppförsbacke. Men vem ska ta kommandot?

Ska CIO verkligen vara ansvarig för innovation?
KPMG’s globala CIO Survey visar att 60 procent av globala cio:er nu försöker ta ansvar för innovation. Men finns det någon självklarhet, eller ens logik, bakom varför en cio ska ta ansvar för innovation – ett kompetensområde som egentligen ligger långt ifrån en it-ledares ansvar? Jo då, det är en naturlig konsekvens av att de flesta innovationerna sker inom ramen för det som vi kallar digitalisering. Andra undersökningar visar att de tekniska områden som är mest drivande för innovation är:
1. Internet of Things 
2. Robotics/automatisering
3. AI och kognitiv teknik
Hela topplistan består alltså av digital teknik. Faktum är att det är få innovationer som inte baseras på, eller minst har delkomponenter som består av, informationsteknik.

Läs också: Sverige tar silver – men vem är bäst och sämst på digitalisering inom EU?

Så för att säkerställa kvaliteten i sina egna leveranser så börjar cio:n nu försöka ta ansvar för innovationsfrågorna. Dock så ska vi ju påminna oss, som jag nämnde i min förra artikel – ”Så kan innovation systematiseras”, att vi ska skilja på begreppen ”innovation” och ”innovationsledning”. En innovation kan vilken kreativ stjärna som helst lyckas spotta ur sig, men att bygga upp en systematik kring innovationsledning är en kunskapsdisciplin. Och det är frågan om den verkligen ska ligga på cio:ns bord.

Hur löser man denna problematik?
Det är naturligt att cio:n gör en ansträngning att försöka lösa sitt eget problem. Han eller hon är den som först upptäcker att det finns stora förväntningar från både den egna organisationen och kunderna att det ska produceras digitala innovationer. Men att utveckla sådana i en organisation som inte har en struktur eller mognad för det gör uppgiften tämligen svårartad. Cio:n kommer att stå inför en uppsjö av nygamla frågeställningar:

  • Hur finner vi ny teknik?
  • Hur utvärderar vi ny teknik?
  • Hur analyserar vi problemställningar så att vi löser rätt problem?
  • Hur genererar vi flest och innovativast idéer?
  • Hur kvalitetssäkrar vi helt nya idéer?
  • Hur konceptualiserar vi helt nya lösningar?
  • Hur får vi finansiering för sådant som är helt nytt?

Och så vidare. Listan kan göras mycket, mycket lång.

Det här är en artikel från Expert Network »

Med en struktur för innovationsledning i verksamheten så blir den manegen redan färdigkrattad. Det som behövs är ett innovationsledningssystem med en innovationsprocess som är en integrerad del av organisationens ordinarie ledningssystem och utvecklingsprocess. Med detta på plats så finns alla förutsättningar för digitalisering både som förbättring och innovation.

Så hur går man tillväga?
Min rekommendation för att börja sitt arbete mot en mer digitalt innovativ verksamhetsmiljö är, kraftigt förenklat, som följer:
1. Börja med att utse någon som ansvarig för innovationsledning i verksamheten.
2. Ge denna rätt mandat och resurser för att utforma och genomföra en strategi.
3. Sätt denna person i ett beslutsforum tillsammans med marknadsansvariga, affärsutvecklingsansvariga, digitaliseringsansvariga och it-ansvariga.
4. Mät nuläget, utforma en strategi, inför ett anpassat innovationsledningssystem.
5. Digitalisera och innovera!

Med ett innovationsledningssystem så säkerställer vi att digitala innovationer sker ofta och med kvalitet istället för ad hoc och utan kontroll. Och med denna grund så kan vi låta digitaliseringen flöda.

Fakta

Befattning: Head of Innovation Advisory
Företag: KPMG
Linkedin: Håkan Ozan
Twitter: @ozanagement
E-post: hakan@hakanozan.net
Hemsida: hakanozan.net
Expertområden: Innovation management, innovationsstrategier, digitaliseringsstrategier.
Certifieringar: ITIL, InnoSurvey, IMProve.
Bakgrund: Har jobbat med innovationsledning, digitalisering och it-strategier i 20 år, bland annat som vd, CIO, it-strateg och forskare. Sitter i ISOs tekniska kommitté för standardisering av innovationsledningssystem. Kursledare i innovationsledning för digitaliseringsledare för IDG Academy.