Ska cio:n rapportera till vd:n? Det tycker nog USA:s president Donald Trump.

Den 15 maj skrev han nämligen under en ukas (Executive Order 13833) om att cio:n på federala myndigheter måste rapportera direkt till högsta chefen. Ord och inga visor: ”Enhancing the Effectiveness of Agency Chief Information Officers” heter dokumentet, som med Trumps underskrift omedelbart vann laga kraft.

Högsta chefen för varje myndighet som omfattas åläggs att vidta ”varje nödvändig och lämplig åtgärd för att säkerställa att:

(a) … cio:n på myndigheten rapporterar direkt till dess högsta chef, så att cio:n har direkt åtkomst till högsta chefen vad gäller alla program som innefattar it;

(b) … cio:n tjänar som huvudsaklig strategisk rådgivare åt myndighetens högsta chef vad gäller it-användning, för att myndighetens uppdrag ska kunna utföras med effektiv och säker användning av it;

(c) … cio:n har en väsentlig roll, inklusive som ledande rådgivare där så är lämpligt, i samtliga årliga och långsiktiga planerings-, budgeterings- och exekutiva beslut, såväl som i alla it-relaterade lednings-, styrnings- och översynsprocesser; och

(d) … cio:n på myndigheten godkänner tillsättandet av varje avdelnings-cio på myndigheten.”

Cio:n måste också ingå i alla former av it-råd, ja, faktiskt leda arbetet i sådana råd.

Och de nya reglerna gäller även om den som fungerar som cio har en mindre prestigefylld titel.

Läs också: Ny Windows 10-kod ger nytt bränsle åt Surface Phone-rykten

Syftet med det hela är att modernisera it i statsapparaten. ”Cio:er på myndigheter och departement har i regel inte tillräcklig insyn i eller kontroll över sina organisationers it-resurser, med dubbeltäckning, slöseri och undermålig tjänsteleverans som följd. Med mer effektiva cio:erna kommer myndigheterna att få bättre utgångsläge för att modernisera sina it-system, genomföra it-satsningar mer effektivt, minska cybersäkerhetsriskerna och tjäna det amerikanska folket väl”.

Så motiverar administrationen sitt beslut. Det anses helt enkelt inte effektivt att cio rapporterar till någon annan än högsta hönset.

Det är dock en hel del myndigheter som undantas från skrivelsen, däribland Försvarsdepartmentet och Ajit Pais FCC. Övriga departement, miljöbyrån EPA och exempelvis Nasa omfattas emellertid.

Fakta

Presidentordern, executive order på engelska, är ett sätt för presidenten att ge laga kraft åt beslut utan att kongressen behöver rösta om dem. En viktig skillnad mot lagar som kongressen röstat igenom är att senare presidenter lätt kan upphäva ordern med en ny order.

Alla presidenter i USA:s historia utom en har använt instrumentet. Flest hann Franklin Roosevelt med: 3 522 stycken. På senare år har Reagan utfärdat 381, George HW Bush 166, Clinton 308, George W Bush 291 och Obama 276 stycken. Donald Trump är hittills uppe i 71.