– Inte en enda kund är intresserad av vilket system deras försäkring ligger i. Och försäkringarna i sig kan kopieras. Det som ger konkurrensfördelar är själva processen i sig – hur man paketerar – att man kan skala så att premierna hålls nere och hur man hanterar processen teknikdrivet, säger Johan Rudén, cio på Folksam sedan i augusti förra året.

Och det är den vägen Folksam har valt framåt. En miljard om året har bolaget lagt på att börja bygga om i stort sett hela sin it-miljö de senaste tre åren. Och fram till 2022 ligger man på samma nivå enligt Johan Rudén.

– Ja, jag ser att vi ligger på den nivån de kommande fem åren också. Det är stora pengar absolut och det är styrelsen som avgör men jag ser inga indikationer på att vi skulle sakta in, säger han.

En bit på vägen har man hunnit. Folksam har gjort en förflyttning till moderna system och är konkurrenskraftiga mot andra försäkringsbolag. Men det räcker inte.

– Vi behöver göra en radikal förflyttning av vår infrastruktur. Den brutala sanningen är att vi inte har förutsättningar för att vara tillräckligt digitala.

Läs också: Så ska Ica lyckas maxa sin e-handel – och möta hotet från Amazon

Visst klarar Folksam numera att bygga hela digitala lösningar i mobilen men det tar alldeles för mycket tid och kraft och maskinparken är fortfarande för dyr att underhålla.

– Vi har ganska baktunga miljöer där det mesta är hårdkodat och det är för trögt. Det som tar nio till tolv månader att få på plats i dag ska kunna gå på två till sex veckor.

Ännu är stordatorerna en stor del av infrastrukturen men fram till 2022 räknar man med att ha fasat ut 80-90 procent av dem.

– Några kommer att dröja sig kvar så länge vi har någon person som har någon komplicerad försäkring som ligger i systemen sedan 1946. De kommer att behållas och rulla där så länge de är aktuella.

Men Folksam klarar inte ensamt att digitalisera fullt ut och verkligen få ut effekterna. För det krävs partner i digitala ekosystem konstaterar Johan Rudén.

– Därför går vi över till standardsystem – i dag är nästan allt egenutvecklat – och bygger allt med öppna api:er. Vi behöver också se till att skapa en molnlösning för det publika molnet – i dag har vi bara privata molnlösningar.

En annan viktig del för att lyckas med att dela information med andra på ett effektivt sätt är att separera data från systemen anser Johan Rudén.

– Jag tycker datasjöar är ett bra koncept – där slipper man hämta informationen från olika system.

Hur är då tanken att de digitala ekosystemen ska fungera, vilka ska ingå?

– Vem som helst egentligen, det är det som är så konstigt. Det kan vara Anticimex som besiktigar hus eller Securitas som har koll på tryggheten, kanske Ica – det spelar ingen roll. Alla där vi kan göra kopplingar och skapa rekommendationer.

Allt handlar nämligen om att få in Folksam som ett valbart alternativ på så många plattformar som möjligt.

– Om jag köper en bil i framtiden är jag inte intresserad av försäkringen. Bilen ska bara vara försäkrad när jag köpt den. Det kommer att automatiseras så att försäkringen kommer med i köpögonblicket och då gäller det att finnas med där, att fixa agenter. Så vi är beredda att hoppa på alla sajter där vi är ett relevant val.

Läs också: Underhåller husen sig själva i framtiden? Nu rustar Riksbyggen digitalt

För att vinna tid och utnyttja de interna resurserna så effektivt som möjligt har man också börjat automatisera olika delprocesser. Hittills har sju robotlösningar satts i produktion men man siktar mot att ha ett 50-tal på plats i slutet av året.

– Roboten är ju ganska dum och klarar bara en människas jobb. Men när det automatiseras leder det till enorma effektivitetsvinster. Att någon kan ägna en timme av sin tid åt något annat frigör kompetens.

Samtidigt som Folksam arbetar med sin Agenda 2022 så står omvärlden inte still. Pigga uppstickare kommer med olika smarta lösningar med den senaste tekniken i olika försäkringsnischer och även om de inte har samma helhetsförståelse eller alla tillstånd måste man absolut se upp för dem.

– De plockar russinen ur kakan och kommer med nischade produkter i olika häftiga dynamiska appar. Det är som små getingstick och ett eller två är inget problem men om de börjar sticka oss överallt är det besvärligt.

För att möta det har Folksam en egen innovationshubb med uppdrag att titta på ny teknik som maskininlärning, AI, blockkedjan, AR, VR och annat.

– Deras uppgift är att leka och de mäts på hur mycket de misslyckas. De ska testa även sådant som visar sig inte vara något för oss. Och de ska föra ut kunskapen om den nya tekniken i organisationen.

För att lyckas med Agenda 2022 som man nu arbetar med ligger mycket fokus också på organiseringen av arbetet där agila metoder och sjävledande team står i centrum.

– Jag är inte intresserad av att vara herre på täppan – jag vill ha självledande medarbetare. Chefer som bygger starka team som vet vad de håller på med och kan ta nästan alla beslut själva. Det finns ingen poäng med att förstärka hierarkier. I stället handlar det om coachning – att medarbetarna ska våga.

I samma veva är Folksam också inne i en konsultväxling. 125 nya medarbetare ska anställas för att konsulterna ska minska motsvarande mycket.

Ett skäl till det är att det helt enkelt blir billigare med anställda än med konsulter. Men Johan Rudén ser också andra vinster.

– Jag har all respekt för konsulters förmåga och kompetens. Men de är alltid på väg och är medvetna om det så det blir aldrig riktigt deras bolag. Jag vill att medarbetarna ska känna att det här är deras bolag där de kan göra karriär så att de aldrig är beredda att suboptimera.