Erik Hellman som är konsult i egen regi inom systemutveckling har funderat på varför det är svårt att få uppdrag där han kan jobba hemma. Kunderna vill helst att han är på plats på deras kontor. Och han upplever att det är ännu svårare för anställda utvecklare att distansarbeta.

Under samtal med utländska kollegor märker han att synen på distansarbete är mer tillåtande i många andra länder.

– I till exempel USA beskrivs möjligheten att distansarbeta ofta som en löneförmån, säger Erik Hellman.

Hur funkar det egentligen i Sverige? Stämmer det att möjligheten att distansarbeta minskar för utvecklare och i så fall varför?

Läs också: Färsk rapport: därför går det så trögt med digitaliseringen

Stefan Olowsson som är it-direktör på Försäkringskassan bekräftar bilden av minskat distansarbete för utvecklare:

– Utvecklare hos oss som sitter lång tid hemma och jobbar har nästan försvunnit. Det fungerar inte med utvecklare som jobbar distans på heltid, säger Stefan Olowsson.

Varför?

– Vi har mer fokus på teamarbete i dag och försöker göra arbetsplatserna trevligare.

Stefan Olowsson
Stefan Olowsson.

För att kunna samarbeta i team bör man alltså träffas fysiskt, är slutsatsen av Stefan Olowssons resonemang. Han säger vidare att utvecklare kan jobba på distans ”vissa dagar då och då”.

– Men ju närmare man kommer produktionssättning, desto sämre fungerar det med distansarbete.

Den här utvecklingen hänger ofta samman med satsningar på agila arbetssätt för systemutveckling.

I agila metoder läggs det ofta stort fokus på just samarbete mellan teammedlemmar. Den första uppmaningen som möter besökaren på hemsidan för det agila manifestet är talande nog att värdera ”individer och interaktion mer än processer och verktyg”.

Men behöver det finnas någon motsättning mellan å ena sidan teamfokus och agila arbetssätt, och å andra sidan distansarbete? Erik Hellman tycker inte det:

– Nej, absolut inte. Det finns gott om exempel på organisationer som jobbar agilt med många distansarbetande utvecklare, säger han.

– Att förhindra distansarbete är ett tecken på en föråldrad och felaktig syn på vad agila arbetssätt står för. Jag tror det handlar om rädsla för att släppa kontrollen över utvecklarna, vilket är vad agila arbetssätt går ut på till stor del.

Läs också: Vad kostar en ransomwareattack egentligen? Lösesumman står bara för en bråkdel

Det här kanske kan ses som ett exempel bland flera på hur det skär sig mellan agila arbetssätt och existerande regelverk på företag.

Vad gäller just distansarbete uppstår det ofta problem när stora företag genomför en bred övergång till agila arbetssätt. Under en sådan transformation är det kanske förståeligt att ledningen vill ha så mycket kontroll över möjligt, vad gäller utvecklingsorganisationen. Det leder till att distansarbete nedprioriteras.

Finns det ingen mellanväg, vad gäller den konflikt som ofta upplevs mellan agila arbetssätt och distansarbete?

– Våra konsulter jobbar på distans ibland i en del uppdrag. Då är det viktigt att träffas mycket fysiskt i början av projekten, säger Jimmy Nilsson, vd på konsultföretaget Factor10 som har huvudkontor i Ronneby.

– Jag tror att trenden med distansarbete som minskar är något av ett Stockholmsfenomen.