För den som är ny som cio finns ett antal områden där man kan snubbla till. I vår systertidning CIO Australia pekar Gartneranalytikern De-Onn Griffin ut tre områden där det gäller att hålla tungan rätt i munnen.

1. Identifiera dina dåliga sidor

I cio-rollen är det inte säkert att du längre kan lita till den kompetens som tagit dig dit – det är inte säkert att den kan användas i de situationer som dyker upp. Det finns flera saker som kan leda till misslyckanden som exempelvis oklarheter kring hur framgångar inom it definieras eller otydliga förväntningar på rollen.

De chefer som misslyckas har ofta åtminstone en av sex dåliga ledarskapsegenskaper: de har ett kontrollbehov eller är skrytsamma, excentriska, motsträviga, likgiltiga eller misstänksamma. De brukar heller inte inse att de har något av dessa drag eftersom de ofta är baksidan av de positiva drag som tagit dem uppåt. Men den nya situationen och att de granskas hårdare i sin nya roll kan få de negativa dragen att blomma ut.

Ett exempel är en visionär cio som rekryterades för att leda en digitalisering av en verksamhet – men kom från en decentraliserad organisation in i en centraliserad. Den självständighet som belönades i den gamla organisationen fick i stället cio:n att verka bortkopplad från beslutsprocessen i den nya organisationen.

Läs också: Här är de 10 mest efterfrågade kompetenserna för dig som vill bli it-chef

2. Prioritera teamet framför de ekonomiska målen

Att främst fokusera på ekonomiska mål och nyckeltal är inte alltid det som leder rätt. It-organisationens framgångar kommer från den personal som rapporterar till dig. För att göra medarbetarna produktiva måste du prioritera dem – och i slutänden är det deras produktivitet de ekonomiska målen är beroende av.

Ju högre upp, desto bättre behöver du hantera mjukt ledarskap för att kunna leda dem som utför affärsstrategin. Se till att lära känna var och en i teamet och deras styrkor, svagheter och ambitioner. Hjälp dem att uppnå sina personliga och professionella mål.

Oförmåga att bygga bra team och utveckla ledare är en säker väg mot misslyckande. Och det kan bero på dålig samarbetsförmåga, oförmåga att lyssna på andras idéer, eller att en helt enkelt inte lever upp till de krav en själv ställer på andra.

4. Passar du in i sammanhanget? 

Hur ser sammanhanget ut på det nya jobbet? Mål, ansvar, relationer, kultur, konkurrens och andra faktorer skapar tillsammans den miljö där du ska utföra ditt jobb. Om du ska lyckas hänger till stor del om du passar in i det sammanhanget. Passar du ihop med de andra cheferna som du ska arbeta med, passar företagets mål den kompetens du har och fungerar din personlighet i den företagskulturen?

Att gå in i en ny roll innebär att du byter ut en eller flera av de faktorer som hittills skapat ditt sammanhang. Du kan anpassa dig till föränderliga omständigheter – att lära sig nya saker är en del av en karriär. Men kom ihåg att det kan finnas en gräns där sammanhanget blir alltför främmande, och kan leda till att karriären spårar ur.