Det talas ofta om att cio:n får mindre makt i takt med att allt fler it-relaterade beslut tas utanför it-avdelningen och i stället av verksamheten. Som Computer Sweden uppmärksammat väntas verksamheten redan i år köpa lika mycket it som själva it-avdelningen – och nästa år går verksamheten om.

Nu kommer en ny studie, denna gång från analyshuset Gartner, som visar att många anställda inte sätter särskild stor tillit till cio:n när det gäller tekniken som används på företagen. Mindre än 50 procent av de anställda som arbetar digitalt (både på och utanför it-avdelningarna) tror att deras cio:er är medvetna om teknikproblem som påverkar dem i arbetet.

Läs mer: Ny som cio? Här är fällorna du ska undvika

Läget är ljusare i Europa, där 58 procent ändå uppger att de har förtroende för cio:n i det här avseendet. I USA är siffran bara 41 procent.

Undersökningen visar en klyfta mellan dem som arbetar på it-avdelningen och dem som arbetar utanför.

– Personer utanför it-avdelningen är mindre benägna att använda denna som första källa när de behöver hjälp, och de värdesätter också it-avdelningarna mindre, säger Whit Andrews, analytiker på Gartner. Bara en av fem anställda utanför it-avdelningen skulle be it-avdelningen om råd för arbetsrelaterad teknik.

Till stor del är det här åldersrelaterat. Undersökningen visar att så kallade millennials (18- till 24-åringar) är mindre benägna att gå till it-avdelningen för att få hjälp, uppger Whit Andrews. I stället är tendensen att millennials går direkt till internet för att hitta lösningen på problem med digital teknik.

De yngre förmågorna utanför it-avdelningen är också mer missnöjda med den teknik som finns tillgänglig genom jobbet. Bara 41 procent säger att de är helt nöjda. Som jämförelse kan nämnas att bland dem som arbetar på it-avdelningen är 59 procent nöjda med de applikationer och enheter som erbjuds.

Vad ska då it-avdelningen göra för att den här kräsna gruppen ska bli mer nöjd?

– Många it-avdelningar skulle vara mer framgångsrika om de kunde förse de anställda med det de säger att de behöver, och dessutom med inspiration så de kan öka arbetsstyrkans digitala färdigheter, säger Andrews.

Läs mer: Nu sker paradigmskiftet: it-avdelningen detroniseras

En annan sak som utmärker millennial-medarbetarna är att de är mer villiga att använda mjukvara och prylar som inte tillhandahålls av deras organisation, oavsett om det är tillåtet eller inte.

– De har också starkare åsikter om de samarbetsverktyg som de väljer själva, de tycker att de kan få använda de verktyg och sociala medier de själva vill för arbetsrelaterade ändamål.

Millennials anser också att de applikationer och enheter de använder privat är mer användbara än de som de får på jobbet. 26 procent av arbetstagarna mellan 18 och 24 år använder också icke godkända applikationer för samarbete, jämfört med bara 10 procent i åldersgruppen över 55.