Vad är blockkedjan egentligen? Synonymt med bitcoin? En avancerad teknik med enorm potential? Värsta sortens hajp?

Blockkedjan, eller ”blockchain”, är nog lite av varje, men man kan absolut ta fasta på den potential som finns för företags-it. Men innan den uppfylls finns det ett antal hinder att övervinna. Till att börja med bör man fråga sig vad som egentligen är nytt med blockkedjan:

– Plocka bort begreppet blockchain från beskrivningar av nya lösningar och se om det verkligen handlar om något nytt och innovativt. Många försöker sälja gamla lösningar som nya genom att hänvisa till blockkedjan, säger Erik Bleckhorns, teknikchef på konsultföretaget Digitalent i Stockholm.

Digitalent är i startgroparna med flera projekt som inkluderar blockkedjeteknik, det handlar oftast om analyser för att klargöra vad som är möjligt att göra. Erik Bleckhorns har som it-arkitekt erfarenhet av att granska anpassningar av blockkedjeteknik för företagslösningar och även som utvecklare av prototyper och av lösningar för handel med kryptovalutor. Det senare framför allt med bitcoin som är den mest etablerade tillämpningen av tekniken.

Läs också: Alla snackar om blockkedjan, men bara en procent av företagen använder den

Som så ofta med nya tekniklösningar saknas det beskrivningar av hur tekniken faktiskt fungerar och vad den kan användas till. Hajpvarning, med andra ord.

Att komma förbi hajpstadiet är det första hindret som Erik Bleckhorns identifierar, vad gäller ett kommande genombrott för blockkedjan. Nästa samling utmaningar är av teknisk art. Som tekniken fungerar i dag går det för långsamt och skalbarheten är för dålig, vilket kan ses som två sidor av samma mynt.

– Vad gäller prestanda tar man just nu ett steg 30 år tillbaka i tiden med blockkedjeteknik. Men det finns flera initiativ för att ordna bättre prestanda, säger Erik Bleckhorns.

Han nämner att det ännu inte är klart hur tekniken ska användas för företagstillämpningar. De tankar som finns i dag utgår oftast från hur blockkedjeteknik används för att hantera bitcoin. Det är inte alls givet att samma principer ska användas för andra tillämpningar.

Erik Bleckhorns
Erik Bleckhorns.

Det som gör att det är tidsödande att hantera bitcoin är inte minst att man behöver läsa in och hantera hela transaktionskedjan för kryptovalutan. För andra tillämpningar kan man tänka sig att bara hantera delar av en kedja och sedan synkronisera dem med hela kedjan. Ett exempel på det är kryptovalutan Ripple som använder det den lösningen att få bättre prestanda, vilket gör att det görs avkall på en del saker.

Det finns också andra tekniska aspekter att undersöka. Ett exempel är kunna få transaktioner ogjorda, så kallad ”rollback”. Det är något som rimmar illa med en tillämpning som bitcoin, men som är vardagsmat vad gäller transaktionshantering i stort. Det finns initiativ för att undersöka hur det kan fungera.

Men de två största hindren mot blockkedjeteknikens genombrott är enligt Erik Bleckhorns inte av teknisk art: juridik och gemensamma spelregler av mjukare art.

Vad gäller juridik räcker det nog att nämna GDPR för att ge en uppfattning om problematiken. Det finns fler frågetecken vad gäller efterlevnad av lagar och regler för blockkedjan. Man får helt enkelt lov att beta av dem, en efter en.

Läs också: Hans blockkedja ska ge trygghet till uppfinnare och kreatörer

Gemensamma spelregler är ett potentiellt svårare område. Det illustreras väl av bitcoin som är ett exempel på när användare lyckats enas om gemensamma spelregler. Att det gått beror säkert till viss del på att aktörerna är i stort sett jämställda.

Det kan bli svårare att nå konsensus för andra tillämpningar när stora aktörer ser sina ställningar hotade och nya spelare ser chanser att roffa åt sig marknadsandelar. Man kan till exempel tänka sig att många banker funderar på hur de kan använda blockkedjeteknik för att utmanövrera andra aktörer. Och vice versa.

Om det inte finns tillit till en lösning så kommer den inte att bli framgångsrik, oberoende av vilken teknik den bygger på. Här återstår mycket arbete med förhandlingar och att skapa standarder.

Hur länge dröjer det innan blockkedjan har växt upp?

– Jag tror att det dröjer tre till fem år innan tekniken och lösningarna har mognat och vi har gjort oss av med många av de barnsjukdomar som vi ser idag, säger Erik Bleckhorns.