Dataanalytiker är en eftertraktad grupp. Men i stället för att anställa själva så väljer många företag att lägga ut dataanalysen på tjänsteleverantörer.

Vår amerikanska systertidning CIO.com reder ut vilka fördelar och nackdelar som finns med att outsourca sin dataanalys och låta en annan aktör hantera sina data, här är några av dem.

För: Ett sätt att få tillgång till kompetensen

Att få tag på dataanalytiker är inte lätt – det är ett av de it-områden där kompetensbristen är stor. Att outsourca sin dataanalys är ett sätt att få tillgång till den expertis man behöver.

– När datavolymerna växer så blir det omöjligt för ett traditionellt datacenter att hänga med. Det driver kravet på att hantera data i molnet genom att ge tillgång till big data på AWS, Microsoft Azure eller Google Cloud Platform, säger Katy Ring, forskningschef för moln- och it-tjänster på 451 Research.

För det behövs i sin tur molnhanteringsplattformar som klarar att tillhandahålla stora datasjöar och kan hantera datalaster. Men det kan vara svårt att klara med ett internt it-team som inte har den rätta kompetensen och då kan outsourcing vara ett sätt att få tillgång till det konstaterar Katy Ring.

Mot: Risken att välja fel leverantör

Att bestämma vilken leverantör man ska bli partner med är en utmaning vad som än outsourcas och dataanalys är inget undantag.

– Kostnaden är självklart är en viktig faktor i urvalsprocessen men att passa ihop kulturellt och få ett lag som fungerar är lika viktigt, säger Alison Close, analytiker på IDC.

Företagen förväntar sig i allt högre grad mer strategiska partnerskap – med effektiva kommunikationskanaler och där det är avgörande att leverera affärsresultat. Sådant som sträcker sig utöver bara kostnadsminskningar konstaterar hon.

Läs också: 6 analysverktyg för dig som inte vill lätta på lädret

För: Branschspecifik kompetens

Delar av dataanalysen är universell och inte kopplad till någon specifik sektor eller bransch. Men att hitta en outsourcingpartner med branschexpertis kan vara ett stort plus ur konkurrenssynpunkt.

– Leverantörer med kunskap inom detaljhandel kan exempelvis erbjuda speciella tjänster som livstidsvärdesanalyser, försäljningsanalys, lönsamhetsanalys eller marknadsanalysanalys – sådant som är mycket specifikt för den branschen, säger Alison Close.

De kan också erbjuda benchmarkingdata så att det finns en utgångspunkt för att jämföra sig med konkurrenter framhåller hon.

Mot: Kostnadsfrågan

När en leverantör skapar en produkt av en prediktiv modell så måste algoritmen fortsätta att justeras så att analyserna fortsätter vara meningsfulla.

– Data förändras ständigt så modellen får inte lämnas åt sitt öde och försämras, säger Katy Ring.

– Men de ständiga uppdateringarna har ett pris som är högre än vad affärsområdena är vana att betala för BI-rapporter.

Hela frågan om kostnaden för att outsourca kan faktiskt vara en utmaning särskilt för större verksamheter som är mer komplexa.

Att få med dem som ansvarar för inköp på företaget kan vara en utmaning konstaterar Katy Ring.

– Särskilt om du försöker centralisera datakällor som nu finns i olika silor och där olika affärslinjer är involverade både i beslut och finansiering, säger hon.

Läs också: 10 analysmisstag att sky som pesten

För: Skalbarhet och en genväg till mognad

Outsourcingtjänster kan vara en hjälp för företag att snabbt bygga upp en analysinfrastruktur som kanske inte är så lätt eller ens möjlig att skapa inne i organisationen.

Dataanalys har blivit en naturlig del av att göra affärer konstaterar Gartneranalytikern Jorgen Heizenberg.

– Det kräver en nivå av skalbarhet och komplexitet som inte alltid går att hitta inne i företaget. Ett av de vanligaste skälen till att företag väljer extern hjälp är att de saknar möjlighet att möta det ökade behovet internt.

Att dra fördel av leverantörens expertis oavsett om det handlar om att implementera ett datalager, robotisering och automatisering eller molnbaserade verktyg är ett stort plus tycker Alison Close.

– Att lägga ut dataanalys på en tredjepartsleverantör kan också bidra till att introducera mer innovativa lösningar som ett företag kanske inte ens övervägt ännu, säger hon.

Mot: Förlora kontroll över datalagring och analysmodeller

Att outsourca något betyder normalt också att man ger upp något – som kontroll eller rentav anställda. När det gäller dataanalys är det ofta analysmodellerna som offras.

– För att få insikter så har kunden givit bort data till en leverantör för att leverantören i sin tur ska återkomma med svar, säger Katy Ring.

– I den modellen så äger aldrig kunden logiken eller algoritmen. Så om kunden lämnar samarbetet så finns bara data och rekommendationerna kvar – inte modellerna, tillvägagångssättet, ramverken eller konfigurationen.

Det finns också risk att de företag som lägger ut dataanalys oroar sig över var deras data egentligen lagras.

– Lagras de internt i en miljö dedikerad till just ditt företag på leverantörens datacenter? Eller i en delad miljö i ett publikt moln på din leverantörs datacenter?


ANNONS: Storsatsande eventet IBM Analytics University kommer till Stockholm 17-20 september 2018