Själva idén med molnet är att bara betala för det du använder. It ska användas mer effektivt och molnsatsningar handlar till stor del om att spara. Och det har fungerat för många – vilket också gjort att molnleverantörerna vuxit extremt snabbt. Men det finns alltid en risk att ett företag förlorar kontrollen över kostnaderna, även när det gäller molnet, då många använder sig av olika leverantörer och tjänster.
Vår brittiska systersajt Computerworld har tiitat närmare på det här.

Att byta till det publika molnet behöver inte innebära vare sig högre kostnader eller stora besparingar, men det förändrar sättet som en organisation använder och betalar för teknik – och det gör också kostnaderna mindre förutsägbara än i den gamla licensvärlden.

Läs också: Klirr i kassan hos molnjättarna – när företagen lägger om it-strategi

Enligt rapporten RightScale 2018 State of the Cloud har 81 procent av storföretagen en multicloud-strategi, och där de svarande uppger att de slösar bort 30 procent av de totala kostnaderna.
Som ett resultat av detta har många företag, närmare bestämt 58 procent, satt det som en topprioritet att optimera kostnaderna i molnet. Ändå visar undersökningen att bara en minoritet av de svarande har implementerat automatiserade rutiner för att för att optimera molnkostnader, som till exempel att stänga ner arbetsflöden som inte används eller att välja moln eller regioner med lägre kostnader.

Så hur kan organisationer försäkra sig om att de inte överbetalar i molnet? Här är ett par punkter.

Förberedelser.
Första steget för att undvika överbetalning i molnet är att förbereda sig noggrant när man börjar använda sig av nya tjänster. Man måste förstå leverantörens prismodeller. Man måste förstå de ”dolda kostnaderna” för olika API:er och andra transaktioner, så att man kan göra en bra jämförelse och välja den bästa leverantören i det specifika fallet. När man väl börjat använda sig av molnet så ska man identifiera de tjänster som ”bidrar” mest till den månatliga kostnaden. Det är också så att ett överanvändande av en tjänst kan bero på ett programmeringsfel i en applikation. Det kan också vara så att organisationer börjat använda tjänster och att de sedan fallit i glömska. Sådana här onyttjade resurser kan innebära att man slösar bort stora summor. Att identifiera dem kan innebära snabba kostnadsbesparingar.

Var bekant med din egendom.
En fungerande övervakning och kontroll är nödvändigt för en effektiv molnhantering. Det går inte att hantera dina molninvesteringar om du inte vet vad det är din organisation lägger pengarna på. Ta en närmare titt på de olika tjänsterna du konsumerar i molnet, och gör dig bekant med fördelarna och kostnaderna. Om din organisation förutsebara användarmönster så kan kalkylera kostnaderna ganska enkelt – och då kan du också jämföra med andra leverantörer.

Verktyg.
Knäckfrågan här är att faktiskt hålla reda på alla de här tjänsterna. Om du inte har en bild av hela din molnmiljö så är det omöjligt att rationalisera. Som tur är finns det ett antal tredjeparts- och öppen källkod-verktyg för att övervaka din molnmiljö och som kan hjälpa dig att hålla koll på hur mycket pengar du lägger.

Till exempel har Apptio en teknik för att bättre förstå komplexa kostnadsbaser.

Det har aldrig varit enklare för ett företag att signa upp sig på en ny mjukvara, men det gör det svårare för it-avdelningen att hålla koll på andra avdelningarnas kostnader.

I en skugg-it-miljö så ägs finansiella data, kontrakt och så vidare ofta av olika affärsenheter, och det begränsar it-avdelningens möjlighet att hantera hela portföljen. Om det saknas en centraliserad vy leder det till ökade risker och mer ineffektivitet, överflödiga eller överlappande tjänster, att man oväntat överskrider kostnader eller överraskande avtalsförnyelser.

För att undvika en spretig leverantörsflora och hålla nere kostnaderna för programvara som tjänst så behöver cio:n en enhetlig bild över alla leverantörskostnader och kontraktsdetaljer.

Undvik den spretiga leverantörsfloran.
Att ta steget upp i molnet medför en risk för just detta, att leverantörsfloran börjar spreta – och detta riskerar i sin tur att leda till en kostnadsspiral. En genomtänkt, enkel och tydlig molnpolicy brukar göra att man undviker att tjänsterna missbrukas. Om en organisation använder molnet i stor skala så bör det också finnas en grupp centralt som kontrollerar och kan ge en försäkran om att policyn inte överträds och att kostnaderna optimeras.

Läs också: Nu flyttar speljätten King till Googles moln

Undvik ”molnfängelser”
I de här kretsarna har man mer och mer börjat prata om ”cloud jail”, fritt översatt molnfängelser – och det innebär alltså inlåsningseffekter och handlar i första hand om infrastruktur som tjänst-leverantörer.

Om man väl låser in sig hos en leverantör – och upptäcker att man lägger alldeles för mycket pengar på sin infrastruktur och är helt i händerna på leverantören - kan det vara svårt att bryta sig ur. Det här kan undvikas genom att ha stor programerfarenhet i organisationen och genom att köra en multicloud-strategi från början.

Lägg inte alla ägg i en korg
Det har blivit någon slags sanning att molnet ska göra allting bättre, men en del saker kanske inte lämpar sig för att lyftas upp i molnet. För en del organisationer är kanske en hybridstrategi det bästa, det vill säga att ha kvar vissa körningar i egna datahallar. Arbeta fram en datadriven molnstrategi utifrån dina applikationer, dina data och din miljö. När du bestämt dig för vilka körningar som är bäst lämpade för molnet, lyft inte över allt på en gång utan att ha förstått hur du optimerar det.

Byt till arkiverad lagring där det är möjligt.
En snabb vinst när det gäller att få ner lagringskostnaderna i molnet är att skifta äldre data till billigare lagringssystem. AWS har en billig tjänst som heter Glacier och Google Clouds alternativ är Coldline.

ANNONS: Storsatsande eventet IBM Analytics University kommer till Stockholm 17-20 september 2018