Vilket är mest sannolikt, att en uppgift tar 50 procent längre tid än uppskattat eller att den tar 50 procent kortare tid än uppskattat? De allra flesta inser att det i regel är större sannolikhet att det tar längre tid, men många förstår varken orsaken eller konsekvenserna av den insikten. När de har fått det förklarat för sig har reaktionerna varierat från ren överraskning till aha-upplevelse.

Ett målande exempel

Tänk er en utvecklare som blir ombedd att uppskatta tiden för en uppgift. Om utvecklaren över huvud taget har möjlighet att svara på frågan så borde svaret vara en sannolikhetsfördelning eller en jämförelse med något annat, men de flesta utvecklare försöker snällt svara med det troligaste värdet, till exempel fyra dagar.

Antag nu, för resonemangets skull, att utvecklaren får tio uppgifter som alla uppskattas till fyra dagar, och att uppgifterna är oberoende av varandra. Hur lång tid borde det ta för utvecklaren att lösa alla tio uppgifterna? Visst anar man att svaret inte är 40 dagar?

Läs mer: Här är problemet som inte ens den klurigaste utvecklare klarar att lösa

Men om man, fortfarande för resonemangets skull, även antar att utvecklaren
• inte har varit optimistisk i sina bedömningar,
• inte har försökt pressa svaren för att göra sin projektledare (kortsiktigt) nöjd,
• inte får nya krav och inte själv ökar ambitionsnivån,
• inte blir avbruten utan ges utrymme att fokusera ordentligt och
• inte drabbas av Parkinsons lag (”en arbetsuppgift kommer att utvidga sig så att den fyller den tid som är tillgänglig för att utföra den”),

kan man då fortfarande hävda att 40 dagar är en dålig bedömning?

Svaret är ja, det kommer förmodligen att ta mer än 40 dagar, och det finns två viktiga orsaker till det:

Det här är en artikel från Expert Network »

1. Det handlar inte om en normalfördelning och fördelningen är inte symmetrisk, eller som vi uttryckte det inledningsvis, det är mer sannolikt att en uppgift tar 50 procent längre tid än att den tar 50 procent kortare tid.

2. Det är skillnad på typvärde och väntevärde, eller på vanlig svenska; ”det vanligaste värdet” är inte samma sak som ”den tid man kan förvänta sig att det kommer att ta i snitt”.

Vad innebär det här konkret för vår utvecklare? Jo, till exempel att fyra av uppgifterna blir lösta enligt uppskattning, på fyra dagar vardera. Dessutom tar en av uppgifterna bara tre dagar. Men två av uppgifterna tar fem dagar och de resterande tre uppgifterna sex, sju respektive åtta dagar.

Skillnaden mellan typvärde och väntevärde.

Notera att det vanligaste värdet är fyra dagar, men att det totalt tog 50 dagar, det vill säga i genomsnitt fem dagar per uppgift. Det är 25 procent mer än fyra dagar!

Självklart kan procentsatsen variera, och det finns inte heller någon formel för att räkna ut en perfekt sannolikhetsfördelning (en del använder speciella varianter av betafördelningar som en pragmatisk approximation). Poängen kvarstår hur som helst; när det gäller tidsuppskattningar är väntevärdet större än typvärdet.

Läs mer: Förstår du inte vad utvecklarna säger? Här är hjälp på traven

Kunskap och övning ger färdighet

Idag finns det en rörelse som är emot tidsuppskattningar, med #NoEstimates i täten, och det finns många bra argument för att vara sparsam med tidsuppskattningar. Samtidigt finns det ibland relevanta behov av tidsuppskattningar. Det kan till exempel handla om att planera utifrån uppgifter som beror på varandra.

Tidsuppskattningar är ett helt kompetensområde i sig, och om det ingår i ens yrke att göra uppskattningar är det värt att läsa på eftersom det finns mycket som kan göra uppskattningarna bättre. Dessutom är det givetvis viktigt med erfarenhet. Öva gärna även när ingen har efterfrågat en uppskattning. Lägg några minuter på att uppskatta en uppgift, och jämför sedan med utfallet. Försök förstå vad som gick rätt eller fel. Du kommer att träffa hyfsat rätt allt oftare. En bra uppskattning beror inte bara på tur, eller som Ingemar Stenmark lär ha sagt, ”ju mer jag tränar, desto mer tur har jag”.

Fakta

Befattning: It-rådgivare
Företag: Mejsla
Linkedin: Karl Dickson
E-post: karl.dickson@mejsla.se
Expertområden: Java med kringliggande tekniker, metoder och processer.
Bakgrund: Konsult och facilitator mellan kunders ledning och utvecklare. Lång erfarenhet av mentorskap. Byggt it-bolag sedan 1999. Utvecklare sedan slutet av 1980-talet med en masterexamen i matematik/datalogi.