Den 17 december utser vi Årets hållbara projekt på galan CIO Awards på Berns salonger i Stockholm.

Vinnaren utses av en oberoende jury bestående av cio:er, styrelseproffs, forskare och experter. Under våren var nomineringen öppen, och många nominerade projekt i olika branscher och verksamheter.

Nu står det klart vilka sex projekt som går till final:

DKAB:s klimatverktyg

DKAB

DKAB arbetar med upphandling av livsmedel och it-stöd för sådan upphandling. Kunderna är svenska kommuner (i storleksordningen halva Sveriges befolkning). Med hjälp av experter från RISE, Research Institutes of Sweden, har de tagit fram klimatverktyg där kunderna kan se vilken klimatpåverkan det får när de köper in olika livsmedel.

Läs också: De kan bli Årets digitala projekt 2018

Det är upp till varje kund att väga in klimathänsyn i sina upphandlingar, men då kunderna är så många är potentialen stor.

Hot Remote

Fjärrvärmekulvert och diagram

En byggnad i nya stadsdelen Vallastaden i Linköping har agerat försökskanin för projektet Hot Remote, som går ut på att optimera fjärrvärmedriften med hjälp av uppkopplade IoT-sensorer.

Bakgrunden är att det alltid upptstår så kallade ”morgontoppar” i fjärrvärmenät, när folk tar sin morgondusch. Genom att mäta, visualisera och justera lyckades Hot Remote minska morgontopparna med 10–15 procent (utan att de boende klagade).

Ett samarbete mellan Tekniska verken, Stångåstaden, Ericsson, Linköpings universitet och Mjärdevi Science park.

Klimatsmart semester

Skärmdump

klimatsmartsemester.se kan ni knappa in vart ni ska åka, hur många ni är, hur ni ska resa och hur länge ni blir borta. Sajten räknar ut hur er semester påverkar klimatet och presenterar alternativa resor och destinationer.

Stora aktörer i mediebranschen planerar att använda siffror från Klimatsmart semester i samtliga resereportage, och hotellkedjor har visat intresse för att använda tjänsten för att visa på sitt klimatengagemang.

Läs också: Finalisterna klara: de kan bli Årets CIO 2018

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet (projektägare), Västra Götalandsregionen (huvudfinansiär), Chalmers, Göteborgs stad, Turistrådet Västsverige, Göteborg & Co samt Tidsverkstaden.

KOL-projektet

Foto

Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en sjukdom som kostar mycket pengar för vården och är lämplig att hantera på distans. I det här projektet har 80 patienter fått ett digitalt hjälpmedel i form av en pekplatta med video där de kommunicerat med läkare istället för att åka till sjukhus.

Projektet har löpt i flera år med gott resultat, och visat på stor potential, både vad gäller att spara pengar och att förbättra livskvaliteten för patienterna. Flera regioner är intresserade av att införa delar av lösningen.

Ett samarbete mellan RISE (Resarch Institutes of Sweden) och 21 andra parter, däribland Karolinska lung- och allergikliniken, MedHelp AB, Riksförbundet Hjärtlung och Telia.

Iwater

Foto: Vatten i Stockholm

Iwater handlar om att övervaka Stockholms vattenkvalitet med IoT-sensorer, i Mälaren (huvudstadens vattentäkt), i färskvattennätet och i dagvattennät. Istället för manuella mätningar med jämna mellanrum som skickas till labb för analys kan man på det sättet få en realtidsbild av vattenkvaliteten.

Första fasen gick som pilotprojekt under 2017, och har bland annat lett till att Ericsson, teknikleverantör i projektet, har produktifierat och börjat sälja Connected Environmental Monitoring. I nästa fas ska Iwater bland annat titta på att koppla en AI på att tolka vattenvärdena.

Ett samarbetsprojekt mellan Ericsson, Stockholms stad, KTH, Stockholms universitet, Stockholm vatten och avfall, Telia samt Linköpings universitet.

Renovas gröna portal

Renova

Renova är ett miljöföretag som ägs av tio kommuner i Göteborgsregionen, och arbetar med att hämta, sortera, hantera och återvinna avfall. Kunderna är allt från kommuner till fastighetsägare och industri till byggbranschen.

Nu erbjuder de en kundportal som visualiserar alla kundernas avfallsbehållare och status på dem, statistik på avfall och funktionen Miljönytta. Här kan kunderna se miljö- och återvinningsaspekter på sitt avfall: hur länge en lägenhet kan värmas upp när deras brännbara avfall blir fjärrvärme, hur många nya flyttlådor som kan tillverkas av deras wellpapp-avfall, och så vidare.

Renovas uppdrag är att arbeta för hållbarhet, och att få ut och åskådliggöra information till kunderna är ett led i detta.

Detta är CIO Awards

Foto: CIO Awards

CIO Awards arrangeras av IDG:s CIO Sweden i samarbete med Accenture. Förutom Årets hållbara projekt utser vi även Årets digitala projekt och Årets CIO. Priserna delas ut på en gala på Berns salonger i Stockholm den 17 december. Årets konferencier är Nour El-Refai.

Årets hållbara projekt 2017 blev Moderna försäkringars uppkopplade bilförsäkring Smart Flex.