Konsumenternas personuppgifter ska skyddas till varje pris, det kan vi vara överens om. Men priset kan snabbt bli högt. Kravet på heltäckande kryptering av data har nämligen den konsekvensen att företagens data inte längre kan komprimeras nu när de ska krypteras. Därmed kommer de att ta upp mer utrymme i företagets lagringslösning, vare sig den är lokal eller finns i molnet, och det kommer att medföra ökade kostnader för företagen, eftersom de behöver köpa mer lagringsplats.

Kryptering ställer stora krav
Det är i synnerhet två saker som företag måste förhålla sig till. För det första kräver myndigheterna att företagen är mycket mer försiktiga med kundernas känsliga personuppgifter. Och för det andra blir hackarna hela tiden allt mer sofistikerade.

Företag har alltså goda skäl att se till att deras data krypteras heltäckande. I bästa fall leder det till att varumärket skadas om obehöriga personer får åtkomst till okrypterade känsliga personuppgifter. I värsta fall kan det innebära slutet för ett företag. Alla som ansvarar för information och it inom företag och organisationer har med andra ord fått mycket att tänka på. De ska förhålla sig både till kryptering och maskinvarukostnader – förutom allt annat som ska hanteras i vardagen.

Läs mer: Så fungerar kryptering

Lagring är en ny konkurrensfaktor
Och som om krypteringen av data inte är en tillräckligt allvarlig sak i sig så kan det ökade behovet av lagring även innebära att it-avdelningarna behöver mer pengar. Pengarna måste i så fall komma från annat håll – men varifrån? Från marknadsavdelningens budget? Genom att dra ned på antalet medarbetare i verksamheten? Genom att slopa produktutvecklingen? Eller ska man ta pengar från den årliga julfesten?

Faktum är att GDPR-lagstiftningen och kravet på heltäckande kryptering i ett slag har gjort datalagring till en ny konkurrensfaktor. Ju billigare ett företag kan lagra sina data framöver, desto mer kan man lägga på innovationer och marknadsföring. Ju fler utgifter det finns, desto mer måste man skära på andra ställen – och kanske på några ställen som ska säkra det enskilda företagets konkurrensfördelar på längre sikt.

Det här är en artikel från Expert Network »

En dyr nota väntar
Det kommer ständigt nya siffror som prognostiserar hur mycket data ett företag kommer att generera under kommande år. En studie från IDC pekar på att det redan år 2025 kan handla om så mycket som 163 zettabyte, tio gånger så mycket som idag, och att företagen genererar 60 procent av dessa data.

Det är data som ska krypteras, med andra ord som inte kan komprimeras. Och det är data som kommer att sluka en långt större del av företagens budget än vad som i dag är fallet. Försök göra en ungefärlig uppskattning av vad detta skulle kosta för ditt företag. Är du förvånad? Det blir de flesta.

Läs mer: Hyper-storage är vägen till bättre och billigare lagring

Vad är då lösningen? Jo att de som ansvarar för it och information håller sig uppdaterade kring i synnerhet tre områden.

1. Företagen måste ha så mycket datorkraft som möjligt. Det är processorn som ska tugga igenom filerna när de ska krypteras, och ju kraftfullare den är desto snabbare går krypteringen, vilket är en fördel för alla användare.

2. Programvara, i synnerhet egenutvecklad sådan, måste kodas så att nödvändiga in- och utdata kan krypteras redan på tillämpningsnivå.

3. Hela lagringsdelen måste ses över, där det redan i dag är stor skillnad på de billigaste och dyraste lagringslösningarna.

Vi är alla konsumenter och vi har alla glädje av att företagen tar sitt ansvar genom att kryptera de uppgifter som de har om oss. Det kommer utan tvivel att kosta företagen pengar, som bara kan tas från kunderna. Konkurrensfördelen kommer därför att komma de företag till del som hittar den mest optimala lösningen.

Fakta

Befattning: Sales Director Nordic & Benelux
Företag: Infinidat
Linkedin: Fredrik Arveskär
Twitter: @farveskar
E-post: farveskar@infinidat.com
Expertområden: Lagring, datahantering
Bakgrund: Lång erfarenhet av it-branschen. Har etablerat ett antal teknikbolag i Norden, däribland SonicWall, Commvault och Infinidat.