För några månader sedan deltog jag i en rundabordsdiskussion med ett antal it-ledare - detta efter en spännande dag av föreläsningar på ämnet digitalisering. Det blev oerhört tydligt att alla runt bordet hade olika syn på vad begreppet innebar – allt från automatisering av kärnprocesser till att digitalisera kundkanaler. Vi ser helt enkelt digital transformation genom olika glasögon och ser därmed begreppet ur olika perspektiv.

Det viktigaste, enligt mig, är snarare varför digital transformation är viktig – vad vill man uppnå och hur?

Definiera begreppen
Hur ska man då förhålla sig till begreppet digital transformation? Här är mina tankar:

  1. Den interna transformationen är ett direkt resultat av digitaliseringen av marknader och samhällen – nya kundbeteenden, konkurrenter, förändringstakt och produkter/tjänster. För många företag innebär digitaliseringen sjunkande intäkter och marknadsandelar (trovärdighet). Utan denna externa kraft skulle inga företag påbörja en intern förändringsresa (hög risk).
  2. Den digitala transformationen måste (direkt eller indirekt) skapa nytt värde för kunderna – och därmed intäkter. Detta för att motivera den kostnad detta är associerad med och väga upp sjunkande intäkter. Företagen måste också förstå hur de skapar värde och för vem. Vem är egentligen vår kund?
  3. Företag och organisationer utmanas främst av nya digitala företag med hög andel motiverade och engagerade medarbetare, snabbare reaktionsförmåga och innovativ kultur. Digital transformation är främst en kulturell och ledarskapsresa.

Läs mer: Digitaliseringen drivs av nytt kundbeteende - så rustar du ditt företag

Gör syftet tydligt
Nu är det dags att försöka reda ut vad det här egentligen betyder i ett enskilt kundfall eller möte – och hur detta förändrats över tid.
  • Öka intäkter/sänka kostnader: Det gäller att bestämma målet med den digital transformationen – öka intäkter eller sänka kostnader. Det senaste året ser jag en tydlig förändring inom detta område. Ett traditionellt högt fokus på att sänka kostnader med digital teknik och automation har nu förändrats till ett fokus på att öka intäkter med nya digitala tjänster och affärsmodell.
  • Intern/extern: Det gäller att bestämma huruvida företagets/organisationens digitala transformation ska ses från ett internt (till exempel processer och strukturer) eller från ett externt (till exempel marknad, kunder, nätverk/ekosystem) perspektiv. Företag behöver ha ett fungerande internt fokus för att kunna övergå till ett externt fokus. Till exempel behöver företag en effektiv styrning och ledning för att kunna snabbare möta kundernas krav och förväntningar.

Utifrån dessa perspektiv kan vi positionera företag och organisationer (och ambitioner och mål) i en modell (se nedan) för att diskutera vad digital transformation konkret innebär.
 
Purpose of digital transformation
Syftet med digital transformation (Goodwind, 2018)


När vi studerar modellen ser vi en tydlig trend i att företag och organisationer orienterar sig uppåt och till höger – mot nya digitala tjänster som skapar nya intäkter. Detta är branschberoende och gäller främst företag och organisationer som upplever en snabb digitalisering (it-intensifiering) av sin bransch. Nya konkurrenter, kundbeteenden och sjunkande intäkter tvingar företag att ta detta steg. Traditionella företag fokusera fortfarande på att förbättra processer och arbetssätt med digital teknik – men det är bara en tidsfråga innan de också ändrar fokus.

Läs mer: Digitaliseringen slår sönder företagens organisation – så får du med alla på tåget

Kultur och ledarskap
Min slutsats är att företag och organisationer behöver hitta en tydlig definition och syfte med sin digitala transformation. De behöver troligen fokusera på flera områden (för att driva förändringen) men med en tydlig huvudfokus (där nyttan ska skördas). Dessutom att alla positioneringar och förflyttningar är förknippat med förändring i kultur och ledarskap. Till exempel att förflyttas från ett internt till externt fokus kräver ett mer kund- och tjänsteorienterad kultur och ledarskap. Denna utmaning kan inte underskattas utan kräver professionell hjälp för att möjliggöra.
 
Det här är en artikel från Expert Network »

Det leder mig fram till två rekommendationer:
  1. Börja (eller fortsätt) er digitala transformation med att tydligt definiera vad denna betyder för er. Har denna resa ett internt eller externt fokus och är syftet att sänka kostnader eller öka intäkter? Var är nu idag och var vill ni vara imorgon?
  2. Ta hjälp av experter inom förändringsledning för att hitta rätt position och få ut maximal nytta av den nödvändiga transformationen.

Tillbaka till konferensen. Det som fascinerar mig är att många företag och organisationer som tillhandahåller tjänster och stöd inom digital transformation är otydliga med vilken definition av konceptet de adresserar. Är det intern effektivitet eller nya digitala tjänster och affärsmodeller? Det förutsätts att alla företag och organisationer har samma utmaningar (baserat på enkla undersökningar) – vilket är långt från sanningen. Det viktiga är att företagsledningen själva analyserar sin situation och beslutar syftet med den digitala transformationen – att själva äga och driva frågan.

Fakta

Befattning: Vd
Företag: The Goodwind Company
Linkedin: Hans Gillior
E-post: hans@thegoodwindcompany.se
Expertområden: Digital transformation, digital-/it-strategi och styrning. 
Certifieringar COBIT, Certified IT Management Professional.
Bakgrund: Senior konsult inom it-management, it-strategi och it-styrning i tio år. Tidigare bland annat chef för IT Performance Management på Nordea IT. Har lett digitala transformationer inom flera it-organisationer. Talare, skribent och bloggare.