I maj 2017 lanserade Capio den ”digi-fysiska” tjänsten Capio Go. En doktor-på-nätet-tjänst i stil med Kry och Min doktor, men som drar nytta av vårdjättens fysiska närvaro. Patienter kan söka och få hjälp digitalt, men även bokas in i den fysiska vården. Tjänsten har varit framgångsrik på flera sätt, och 2018 vann Capio Go Dagens Medicins Guldskallpell i kategorin årets förnyelse.

– För oss har det varit viktigt att kunna hjälpa patienten hela vägen vilket gör att det digitala måste kunna kombineras med fysisk vård när det behövs. Vi har ju 93 vårdcentraler så vårt fokus från början var att bygga en tjänst som ingår i vårdens ekosystem, säger Victoria Bohlin, cio på Capio.

Första steget är att chatta med en bot som kan ställa sitt frågebatteri dynamiskt utifrån patientens besvär och svar. Sedan notifieras en läkare, som tittar igenom chatten och kan ställa egna följdfrågor. Eventuellt behöver patienten bokas in på vårdcentral.

– Min roll som cio har varit att få informationsflödena att fungera i ekosystemet så att patienten kan gå från att vara digital på förmiddagen till att bli fysisk redan på eftermiddagen, om det behövs. Därtill är det viktigt att patienten får ta del av till exempel sin journal, vilket hen har möjlighet att göra digitalt direkt efter avslutat besök.

Victoria Bohlin har en bakgrund från Handelshögskolan i Göteborg, och 15 år i mangagementkonsult-branschen. Till Capio kom hon 2012, i en roll som chef för it-styrning och projekt. Hon fick snabbt mycket att göra.

– När jag hade jobbat i tre månader köpte vi Caremas hälso- och sjukvårdverksamhet så vår svenska verksamhet växte med 30 procent över en natt. Min första bedrift på Capio var att migrera in Caremas verksamhet samtidigt som vi startade drift- och supportbolaget Capio Support, berättar hon.

Ett år senare var hon cio.

– Cio står ju för chief information officer, inte för chief technology officer, vilket omvärlden ibland tror. På så sätt tycker jag att jag axlar cio-rollen så som det ska göras, säger hon.

–Vi har en struktur där varje affärsområde har en egen it-chef, så jag har omgett mig med folk som har teknisk kompetens.

Boka plats på årets CIO Trend – gör dig redo för 2019!

Fem år senare har hon hunnit med mycket.

– Vi har flera stora transformationsprojekt som jag jobbat med för att få rätt förutsättningar till högkvalitativ, kostnadseffektiv vård samtidigt som informationssäkerheten kontinuerligt måste stärkas. Att konsolidera drift och support har också varit ett stort och nödvändigt jobb.

– Utöver det har jag drivit en ganska stor agenda kring att vi inte kunde fortsätta ha 16 olika journalsystem. En del av dem är vi tvungna att använda på grund av Landstingen, men en del hade vi orsakat själva. Vi behövde ha betydligt färre för att kunna upprätthålla kompetensen och klara av att skapa digitala tjänster och den konsolideringsresan börjar nu närma sig sitt slut, säger hon.

Blir det stora besparingar även där?

– De journalsystem som vi lämnar är väldigt gamla och har begränsad funktionalitet. De nya moderna systemen ger naturligtvis helt andra möjligheter, och därmed är de oftast dyrare kostnadsmässigt. Det gör att vi får högre kostnader för mjukvara hos it, men verksamheten blir effektivare. Målet är alltid att ge verksamheten så bra it-stöd som möjligt. Jag är övertygad om att alla it-chefer lever med problematiken kring ökade it-kostnader medan hemtagningseffekten hamnar någon annanstans. Därför behöver vi vara duktiga på business case och ha ett beslutsfattande där it och verksamhet är överens. Att jobba tillsammans med verksamheten är en av mina stora styrkor, så det brukar sällan vara ett problem.

Med en mer strömlinjeformad IT har Capio nu ett bra utgångsläge att fortsätta jobba med digitala tjänster. Ett exempel är så kallade kroniker – patienter som lever med en sjukdom mer eller mindre permanent, såsom högt blodtryck, astma eller diabetes. Framöver ska de kunna mäta sina egna värden i hemmet och rapportera in digitalt, för att kunna få vård och stöd på distans. Capio har också en strategi som säger att alla verksamheter ska vara anslutna till nationella tjänster såsom journal via nätet, Nationell patientöversikt och 1177.se. Tidbokning online står också i fokus. Under rubriken ”bedside management” jobbar man för att personalen ska ha surfplattor med sig när de går rond hos inlagda patienter och får in värden och anteckningar direkt i systemen, istället för att anteckna på papper och mata in i efterhand.

– Det är både push och pull här – koncernen pushar att vi ska digitalisera och specialisera verksamheten, det är vår strategi. Men hur det ser ut varierar från land till land. Det kritiska är att vi med säkerhet måste kunna identifera vem det är som söker vård. Mobilt bank-id och personnummer är en oerhört viktig förutsättning som underlättar här i Norden. I andra länder får vi hitta andra lösningar för det.

Digitalutvecklingen på Capio har sin bas i den svenska verksamheten och därför lägger Victoria ungefär 60 procent av sin tid på den svenska delen, 40 procent på koncernen.

– Vi är uppdelade på åtta affärsområden som är väldigt självständiga. I moderbolaget, koncernen, är vi bara 24 personer, vilket gör att min cio-roll på koncernen är främst inriktad på governance-frågor, uppföljning och strategier. Men allt mer tid läggs på digitaliseringen. Affärsområdena digitaliseras i olika takt och lär av varandras erfarenheter. Nästa steg för Capio Go blir att rulla ut i Norge.

Läs också:
Han kan bli Årets cio – tar Electrolux it på affäresa
Han kan bli Årets cio – tar SBAB in i framtiden

Fakta

CIO Awards arrangeras av IDG i samarbete med Accenture i december varje år sedan 2005. Förutom Årets cio utser vi Årets digitala projekt, Årets hållbara projekt, Årets digitala inspiratör och i år även hederspriset Business Accelerator 2018.

Förra årets cio förra blev Ann Hellenius, då på Stockholms stad.

Vinnarna utses av en oberoende jury bestående av bland annat cio:er, forskare och styrelseproffs, och tillkännages på galakvällen CIO Awards på Berns salonger den 17 december.