(CIO Sweden/Barcelona) Den föränderliga värld vi nu klivit in i kan upplevas som kaotisk och då blir en första instinkt att undvika det.

Men det är ett felslut konstaterar analytikern Daryl Plummer när han går igenom de tio viktigaste strategiska förutsägelserna på Gartners symposium i Barcelona.

– Det vi vet är att kaos alltid – alltid – slutar med ordning. Vi människor vill skapa mönster.

Däremot råder han alla att bry sig om det som händer runtomkring även om det i förstone inte ser ut att vara direkt relaterat till den egna verksamheten.

– Först lägger man märke till något, sedan anstränger man sig för att förstå det och sedan kan man agera och börja använda sig av det praktiskt.

Ett av de tre teman som förutsägelserna riktar in sig på i år är integritetsfrågan.

Och där flaggar Daryl Plummer för att det kan komma problem som vi ännu inte riktigt greppat i relation till blockchain, blockkedjetekniken – som han för övrigt kallar den mest överhajpade tekniken i it-historien.

Men där kan integriteten sätta krokben rejält. 2021 spår Gartner att 75 procent av alla publika blockkedjor kan vara olagliga enligt GDPR.

– Ligger det personlig information där kan den inte raderas. Och eftersom det inte finns någon kryptering i blockkedjorna så kan illvilliga människor lägga in personlig information i ett textfält och sedan ligger det kvar för alltid, säger Daryl Plummer.

Det är något man måste förhålla sig till om man planerar att använda blockkedjeteknik.

Boka plats på årets CIO Trend – gör dig redo för 2019

Rådet är att se till att blockkedjan ska kunna granskas och att lägga in integritetsaspekterna redan i designen, privacy by design.

– Integriteten kommer att vara en av de största utmaningarna för blockkedjetekniken.

En annan aspekt av integritetsfrågan som Daryl Plummer tar upp är att de regler som gör oss allt mer spårbara genom att exempelvis genom att minimera användningen av så kallade cookies.

– Det betyder att annonser inte kan visas som de gjort och då läggs kostnaden på produkterna i stället.

Direktbetalningsmodeller för premiuminnehåll är ett sätt att möta det.

Även när det gäller hur AI kan hjälpa oss med olika uppgifter kommer integriteten in som en utmaning.

Som exempel tar Gartner ansiktsigenkänning och prognosticerar att 2023 skulle 80 procent av de människor som rapporteras försvunna skulle hittas om vi använde oss av tekniken.

– Ute i det vilda – de publika ytorna – så finns kameror som kan skanna av alla som passerar och skicka ett larm. Samtidigt kränks någons integritet för att man kanske vill hålla sig undan och en annan person hittas. Integriteten måste balanseras med samhällets mål, säger Daryl Plummer.

Kommer då de här och de andra spådomarna att infrias? Ja, det är hyfsat troligt om man ska tro Daryl Plummer.

– Åtta av tio av våra förutsägelser brukar slå in – lite beroende på hur man ser på det. Men det tycker jag egentligen är för mycket, då har man inte vågat ta ut svängarna. Det borde ligga på 60 procent. För det viktiga är inte att de slår in utan att peka ut något som det är värt att agera på, säger han.

Läs också: 
Gartner: Så navigerar du i ständigt pågående förändring
Börjar blockkedjan mogna? Här är fem spännande piloter

Fakta

2020: 80 procent av all AI byggs av ett fåtal personer och bilden av dem som ”alkemister” med särskilda förmågor gör att deras färdigheter inte skalar i organisationen.

2023: Bildigenkänning kan hitta 80 procent av alla personer som rapporteras försvunna.

2023: 20 miljoner färre akutbesök blir resultatet av att personer med kroniska sjukdomar använder AI som håller koll och larmar om de behöver gå till läkaren, innan det blir med ambulans.

2020: 25 procent av alla verksamheter kommer att kräva av de anställda att skriva under en försäkran om att inte mobba någon på internet. 70 procent av inititativen kommer att misslyckas.

2022: 75 procent av alla verksamheter där de team som tar beslut är diversifierade och har en inkluderande kultur kommer att överträffa sina konomiska mål.

2021: 75 procent av de publika blockkedjorna kommer att ”förgiftas” av att personuppgifter infogas som gör att de inte blir förenliga med integritetslagar.

2023: Lagstiftningen kring e-privacy kommer att öka kostnaderna för online genom att minimera användningnen av cookies vilket försvårar den nuvarande modellen för intäkter på internetannonser.

2022: En snabb väg till att bli digital kommer att vara att konvertera interna styrkor till att bli externa inkomstgenererande produkter genom att använda molntjänster och flexibilitet. Tänk lite som att Amazon började sälja sin interna lösning som molnlagring.

2022: De företag som använder sig av de digitala jättarna för att få tillgång till deras ekosystem kommer att ta 40 procents marknadandel i snitt inom sin bransch.

2021: Sociala medie-skandaler och intrång kommer att ha noll inverkan på konsumenterna över tid. Bara temporärt.