Att vara chef över en it-organisation är inget man bör bli om man inte gillar förändringar och utmaningar. Det är en slutsats man kan dra när man tar del av analysföretaget IDC:S undersökning CIO Agenda 2019 Predictions.

Den stora och övergripande utmaningen nu och framöver är naturligtvis det som brukar kallas digital transformation. När omvärlden och hela branscher digitaliseras – hur ska de enskilda organisationerna göra för att inte hamna på efterkälken och i stället dra nytta av den här kraften?

Det problem som allra flest brottas med är bristen på resurser, och mer specifikt på kompetens. Särskilt nu när avgörande tekniker som artificiell intelligens och maskininlärning, men också blockkedjan och internet of things stöper om branscherna.

– Resurserna är begränsade och som it-ansvarig är det oerhört viktigt att man tittar noggrant på de här begränsningarna och vad man kan göra åt det. Det kan gälla finansiering eller arkitektur, men det som är mest begränsande för de flesta organisationer är kompetensbristen, säger IDC:s analytiker Serge Findling.

Faktum är att kompetensen är så begränsad inom nya tekniker att IDC förutspår att 30 procent av it-jobben globalt inte kommer att kunna tillsättas år 2022.

– It-organisationer möter i allt högre grad konkurrens från alla sorters organisationer, allt ifrån startups till globala storföretag. Det kan bli extrema löneökningar för kritiska roller som riskerar att ta stora delar av budgeten. Det här gör det ännu mer komplext att möta den breda utmaningen, säger Joe Puccarelli, analytiker på IDC.

Det råd IDC:s analytiker ger till cio:er är att ingå partnerskap och samarbeten med universitet och högskolor för att hitta talanger inom till exempel AI, IoT, blockkedjan eller andra svåra områden. Man måste arbeta med den egna it-organisationens rykte och varumärke för att marknadsföra sig som en organisation som ligger långt framme och arbetar med avancerade tekniker. På så sätt kan organisationen bli en attraktiv plats för talanger att söka till.

– Men det här innebär också att strategier för att behålla den befintliga personalen måste till, med vidareutbildning och kompetensutveckling, fortsätter Puccarelli. Man måste vara uppmärksam på att den befintliga personalen inte glöms bort i jakten på talanger.

En annan faktor som IDC:s analytiker pekar på är att deras undersökningar visar att organisationer med diversifierade grupper, som innehåller olika slags talanger och kompetenser, har större möjligheter att överkomma kompetensbristen.

– I de grupperna kan de anställda lära från varandra, alla kan bidra med sin specialitet och det skapas en smältdegel. Den strategin att hantera kompetens verkar vara den bästa, säger Serge Findling.

Kompetensbristen är dock långtifrån den enda utmaningen CIO:er världen över har att brottas med. En viktig faktor de kommande åren är också att få samarbetet med den allt mer digitala linjeverksamheten att fungera. Enligt undersökningen kommer 70 procent av cio:erna år 2021 att leverera ”agil konnektivitet” som via api:er och arkitekturer kopplar samman digitala lösningar från molnleverantörer, systemutvecklare, startups och andra. Det här drivs på av linjeverksamheten.

Hittills har linjeverksamheten och it agerat som separata enheter, men de måste integreras för att företagen ska kunna skala upp i den digitala transformationen. It har ett stort ansvar för att få detta att fungera. Ofta är det så att it-organisationen har ansvaret för kärnssystemen, men saknar kontroll över linjens teknik.

– Vårt råd är att arbeta nära era kollegor, arbeta med linjecheferna och utveckla arkitekturen och standarder för edge computing och teknik som används i verksamheten, säger Findling.

Här är alla IDCs tio förutsägelser för cio:n.


Boka plats på årets CIO Trend – gör dig redo för 2019


Läs också: 
Nytt branschlarm: ”Behövs 70 000 fler som jobbar med it”
Microsoft lanserar nya AI-utbildningar – för att tackla kompetensbristen