Molnet har blivit standard när det gäller digital transformation och för att modernisera it-portföljer. Företag försöker hela tiden hitta besparingsmöjligheter genom att använda sig av molntjänster från företag som Amazon Web Services, Microsoft och Google.

Det här kommer bara att öka under 2019 – och enligt analysföretaget Forrester Research kommer marknaden för publika molntjänster att omsätta 200 miljarder dollar nästa år, där AWS, Microsoft, Alibaba, Google, IBM och Oracle tar den absolut största delen av kakan.

Företag börjar i allt högre grad se sig runt efter vad deras konkurrenter gör i det publika molnet. Bygger de marknadsanalyser? IoT-appar? Hur gör de det – och tillsammans med vilka? Innovation har helt enkelt blivit en viktigare del i molnstrategierna.

Här är de viktigaste molntrenderna för 2019:

1. Multcloud-strategier vinner mark.
Något som väntas bli allt vanligare är att arbeta med flera leverantörer, att de använder sig av både AWS, Microsofts Azure, Googles molnplattform eller någon av de andra spelarna på marknaden.

På så sätt kan företagen undvika inlåsningseffekter, men det kan också ge större flexibilitet när man till exempel skapar ny mjukvara i molnet.

2. Innovation i molnet.
Tack vare containrar, Kubernetes och trenden med serverlöst så kan utvecklingen av företagets kärnapplikationer omdanas. Användningen av Docker-containrar har vuxit senaste åren då företagen moderniserat applikationsutvecklingen. Under 2019 kommer Kubernetes att bli enklare använda, skala och säkra upp.

Även den serverlösa trenden kommer att bli populärare i takt med att fler företag vill rulla ut digitala tjänster och applikationer. När det gäller serverlöst kan kunder utveckla, köra och hantera applikationer utan att bygga och underhålla infrastrukturen som de körs på.

Förvänta er att AWS, Microsoft, Google och andra molnleverantörer lägger extra krut på sina portföljer inom serverlöst.

Serverlöst tillsammans med containrar och Kubernetes utgör en bra grund för att modernisera företagsappar.

3. En ny push för det privata molnet.
Bland annat mot bakgrund av alla säkerhetsfrågor, nya regleringar och lagar som är på tapeten – så kommer det privata molnet att gå en ny vår till mötes. Privata moln används helt enkelt för dataflöden som inte lämpar sig för det publika molnet, det kan vara av säkerhets- eller regelskäl, men det kan också vara av kostnadsskäl.

Ett par huvudspår kommer att utkristallisera sig inom det privata molnet under 2019. Antingen att företagen antar en ”gör-det-själv”-strategi genom att använda VMwares Sphere. Ett alternativ kan vara att använda öppen källkod och OpenStack. Ytterligare ett spår kan vara att en leverantör bygger det för ditt företag med hjälp av konvergerad eller hyperkonvergerad programvara för att minimera din egen teknikbörda.

4. Dags att fatta beslut om plattform som tjänst.
Många företag kommer att sätta sina platform-as-a-service, Paas (plattform som tjänst) under 2019.
Plattform som tjänst går ut på att det finns en plattform med operativsystem och utvecklingsmiljö som molnleverantören ansvarar för och där användarna utvecklar koden.

Alla organisationer kommer att behöva ta ett beslut för om de ska satsa på en särskild leverantör eller fokusera på molnneutralitet. Man bör gör ett val här, men sedan vara öppen för att hela tiden utvärdera det valet.

5. Ekosystem för programvara som tjänst reser sig.

Under 2018 ökade molnleverantörerna takten vad gäller integration, något som Salesforces förvärv av API-administrationsleverantören Mulesoft var ett exempel på. Under 2019 kan vi förvänta oss att Saas-baserade ekosystem reser sig, pådrivet av företagsmjukvaror från Microsoft, Oracle och SAP. Branscher som kommer att gå i bräschen är sådana med starkt fokus på leveranskedjan och ett stort behov av att dela information och samarbete mellan organisationer, som till exempel tillverkningsindustri och offentlig sektor.

Läs också:
PWC flyttar till molnet för att leva som man lär: “kan sälja med högre trovärdighet“
Expertgrupp varnar: Stora risker med känsliga data i molntjänster