2019 blir året när AI på allvar börjar påverka kund- och medarbetarupplevelsen, från styrelserum till vardagsrum. Det skriver konsult- och analyshuset Ecosystm, som specialiserat sig på disruptiv teknik, i rapporten ”Global Ecosystm AI Study”.

”Företag som gör smarta AI-investeringar kommer att stå redo att skapa mer personliga, mer effektiva och mer smidiga kundupplevelser som driver tillväxt både på top line och bottom line”, skriver Tim Sheedy, chefsrådgivare på Ecosystm och författare till rapporten.

För CIO New Zealand berättar han om de fem största AI-trenderna 2019 och hur cio:n, it-avdelningen och företagsledningen kan förbereda sig för det som komma skall.

Tim Sheedy
Foto: IDGTim Sheedy, Ecosystm.

1. Maskininlärning driver tillväxten inom AI.

AI är inte en enhetlig marknad, utan består av många komponenter, som kan ses som byggblock för intelligenta tillämpningar, förklarar Sheedy.

Ecosystms studie visar att mycket tillväxt inom AI under 2019 kommer att komma från maskininlärning, eftersom den tekniken kan tillämpas på många olika problem och utmaningar i organisationer.

Ecosystm råder sålunda företagen att bygga upp kompetenscenter kring AI i allmänhet men maskininlärning i synnerhet. En nyckelkompetens är att kunna hjälpa chefer i verksamheten att förstå hur de kan dra nytta av tekniken, var de kan använda den och var de bör låta bli.

Personalen på kompetenscentret bör ha kompetens inte bara inom teknik, utan också inom design, kartläggning av kundresor och inom kundupplevelse i stort, så att de alltid har kunden i fokus i sina projekt. Antingen externa slutkunder eller förstås personalen i verksamheten, om det handlar om interna satsningar.

2. Tillväxt inom IoT driver också tillväxt inom AI.

Många har redan idag eller håller på att rulla ut IoT-lösningar med uppkopplade sensorer som genererar stora mängder data. I takt med att datamängderna växer kommer fler och fler att vilja göra något smart med all den informationen.

– De flesta sådana sensorer idag är envägs, det vill säga för att samla in och analysera data, men vi närmar oss en tid när många sådana sensorer blir tvåvägs, det vill säga de reagerar på det de känner av, säger Sheedy.

Och här kommer företagen att vända sig till AI för att lära sig av datamängderna, så att systemen kan dra slutsatser och reagera på vad sensorerna känner av.

I många fall finns det inte tid att skicka data till en central databas eller ett centralt maskininlärningsverktyg. Ibland måste det självlärande systemet finnas närmare sensorerna.

Det är inte alla system och arkitekturer som vi har byggt idag som kommer att funka i framtidens ständigt uppkopplade och ständigt lärande miljöer, säger Sheedy.

– Se över er egen AI och era dataarkitkturer. Kommer de att kunna serva framtidens smarta endpoints?

3. På kort sikt skapar AI fler arbetstillfällen.

Många har oroat sig för att AI ska ta våra jobb, men i det korta loppet kommer tekniken att skapa fler jobb än den tar. Det skriver Sheedy, och räknar upp tre huvudsakliga skäl.

För det första: AI gör en hel del uppgifter som aldrig har gjorts av människor. Till exempel bildanalys på jakt efter trender som vi inte ser, eller söker samband i datamängder som vi inte visste fanns.

För det andra: när AI och automatisering driver fram effektiviseringar låter de flesta företag fortbilda medarbetarna och sätter dem i annat arbete. Automatisering och annan teknik har ökat produktiviteten i över 20 år nu utan att arbetslösheten ökat, påpekar han. Istället ser han hur AI-driven vinst plöjs tillbaka ner i företagen där den skapar nya arbetstillfällen.

För det tredje: företag har börjat anställa kompetenser de kommer att behöva för att göra verksamheten smartare med AI. Många av de här jobben ersätter inte i dagsläget några befintliga resurser.

– Börja utbilda personalen inom AI, råder han företagen. Det kommer att minska kostnaderna på sikt, när ni inte behöver rekrytera kompetens externt.

Och sätt er in i hur och var AI kan hjälpa era kunder och er affär.

– Leta efter möjligheter att göra kundupplevelsen, eller den interna använderupplevelsen, mer personlig och mänsklig. Det är där ni hittar tillfällen att investera i AI.

4. It-avdelningar bromsar verksamhetens AI-satsningar.

De senaste fyra–fem åren har företag byggt upp mycket digital kapacitet utan att it-avdelningen direkt har behövt vara inblandad. Det som började som ”skugg-it” blev snart det normala sättet att leverera kund- och affärsvärde. Företagen tryckte ut it-resurer till produkt- och kundverksamheterna där de snabbt kunde driva innovation.

Men Sheedy poängterar att ai-satsningar kräver att algoritmer lärs upp genom att matas med data, och ju mer data desto bättre. Verksamheten måste nu jobba med it-avdelningen för att kommer över sådana datamängder, som oftast ligger i backend-system.

Så nu är det upp till it-ledningen på varje företag hur snabbt verksamheten ska få tag i data, och därmed hur snabbt de kan driftsätta sina AI-drivna lösningar, skriver Sheedy. Det är inte överallt det finns cio:er som aktivt kommer med ideer om hur processer och system kan automatiseras och bli mer intelligenta.

Sheedys råd på den här punkten: ”Jobba med er it-avdelning för att få klarhet i när ni kan få tillgång till data och vad det ställs för krav på säkerhet och integritet. Hjälp it att förstå vad ni behöver nu och framöver – och försök få dem att etablera en process för att snabbt och smidigt tillhandahålla data till olika delar av verksamheten för AI och maskininlärning.”

5. En stor sammanslagning kommer att drivas av AI-tillgångar.

Ecosystms studie visar att fyrklövern Microsoft, IBM, AWS och Google står för 62 procent av alla befintliga och planerade AI-implementationer globalt. Den dominansen väntas inte brytas under överskådlig framtid.

Samtidigt finns det ett flertal it-jättar som är vana att dominera sina respektive segment – Cisco, HPE, Dell EMC och Sas Institute – som riskerar att bli akterseglade om de inte snabbt blir stora på AI.

– Ett stort samgående är troligt. Varje gång ni väljer AI-system, AI-plattformar och AI-verktyg ska ni fråga er vad som händer om er leverantör blir uppköpt, säger Sheedy.

Läs också:
Hur mycket AI är lagom? Försäkringskassan utforskar möjligheter och risker
Bortvald i rekryteringen? Kanske inte om en robot får bestämma