Det är svårt att hitta någon del av en organisations verksamhet som inte upptäckt möjligheterna med digitalisering. Alla funderar över hur man bäst tar tillvara den nya digitala tekniken, inte bara för att effektivisera verksamheten, utan i allt högre grad driva nya affärsmöjligheter. I många fall förväntas it driva innovationsagendan, och även om innovationen sker i andra delar av verksamheten, är det fortfarande hos it allt strålar samman. Samtidigt förväntas it fortsätta ansvara för infrastruktur och drift.

Under 2019 kommer vi dessutom att höra alltmer om mikrotjänster. Istället för färdiga paket med molntjänster, typ Office365, där användarna i vissa fall bara använder en bråkdel av tjänsterna, kommer många företag att börja köpa individuella tjänster. Istället för en leverantör av molntjänster får alltså it-avdelningen ett mycket stort antal leverantörer att hantera. Lägg därtill GDPR och andra compliance-frågor, brist på talang och kompetens inom viktiga områden och, inte minst, ökad oro för säkerhet och du har ett kraftigt ökat tryck på it-avdelningarna.

Inte undra på att frustrationen hos it ökar. Mycket handlar självklart om investeringar, men Sverige ligger ändå relativt bra till jämfört med övriga Europa vad gäller it-investeringar visar Insights årliga undersökning ITI 2018 (40 procent svarar att de fått 10–20 procent högre budget under 2018 jämfört med 2017, vilket ligger över genomsnittet i Europa). Men det är framförallt de större företagen som får ökande it-budgetar, medan små och medelstora företag har svårare att hänga med i utvecklingstakten.

Det här är en artikel från Expert Network »

Ett bimodalt arbetssätt, det vill säga att att dela it-avdelningen i en del som jobbar med drift och en annan med innovation är idag det vanligaste sättet att lösa it:s delade roll. Gartner myntade begreppet redan 2015 och enligt ITI 2018 har 91 procent av svenska företag (78 procent i Europa) infört bimodalt arbetssätt och 51 procent tycker det fungerar mycket bra, bara 9 procent svarar att det inte fungerar.

Men det finns kritiker till detta synsätt. Bland annat Forrester hävdar att det i själva verket hämmar innovationen, eftersom det skapar konkurrens mellan de olika it-grupperna. Svenska Radar är också kritiska bland annat eftersom det bimodala arbetssättet inte involverar hela verksamheten.

Ett sätt att möta förändringarna är genom att introducera en cdo – en digitalchef – som parhäst till cio:n. Rekryteringsfirman Harvey Nash beräknar att en fjärdedel av amerikanska organisationer idag har en cdo, tre gånger fler än för tre år sedan. Oftast är cdo:n mer fokuserad på tillväxt och cio:n på drift, men i vissa branscher har cio:n det övergripande ansvaret över både innovation och drift, med input från cdo:n. I vissa organisationer kan en cdo fungera som en viktig brygga till marknadsföringsavdelningen.

Några slutsatser kan man ändå dra:

  • Bimodalt arbetssätt kan fungera bra idag, men det är viktigt att vara öppen för att förändra när större delar av organisationen involveras i innovation. Agila arbetssätt som exempelvis devops är mer förändringsvänligt än en strikt bimodal organisation, och troligtvis attraktivare för medarbetarna.
  • Allt fler företag väljer managed services primärt för att frigöra interna it-resurser. Mer än två tredjedelar (68 procent) av de tillfrågade i ITI 2018 svarade att de planerar investera i managed services under de närmaste 12–24 månaderna främst för att frigöra it-resurser för att bättre kunna stödja tillväxtinitiativ (61 procent) men även för att förbättra it-styrning (58 procent).
  • Satsa på ledarskapet och bygg en företagskultur med gemensamma värderingar, där medarbetare känner sig uppskattade, alla kan bidra och där det är okej att misslyckas.

Helt klart är att det inte enbart går att investera sig ur problemen. Det är inte heller som vid tidigare stora skiften möjligt att lösa allt enbart med teknik. Det kommer att krävas kloka investeringar men framförallt en innovationsvänlig företagskultur med roller och processer som håller i en föränderlig värld. Det är inte gjort en handvändning.

Läs också:
Expertens fyra tips: Så skapar ni en framtidssäker it-infrastruktur
Nya beteenden, inte ny teknik, ökar affärsvärdet

Fakta

Befattning: Nordenchef
Företag: Insight Technology Solutions
Linkedin: Susanna Reppling
E-post: susanna.reppling@insight.com
Expertområden: Molntjänster, infrastruktur, mobilitet, digitalisering, säkerhet.
Bakgrund: Civilekonom med 15 års erfarenhet från it- och telekombranschen.