Artificiell intelligens blir ett allt vanligare inslag på företagen – och det går snabbt nu.

Enligt analysföretaget Gartners undersökning 2019 CIO Survey så använder nu organisationer i alla branscher ai i en mängd olika applikationer, men de brottas också med akut kompetensbrist.

– För fyra år sedan var ai-implementationer sällsynta, bara 10 procent av de som deltog i vår undersökning uppgav att de hade infört ai eller planerade att göra det inom kort. Nu i år har den siffran stigit till 37 procent – vilket innebär en ökning på 270 procent på fyra år, säger Chris Howard, analytiker på Gartner i en kommentar till undersökningen.

– Om du är cio och din organisation inte använder artificiell intelligens, så är risken stor att din konkurrent gör det – och det borde bekymra dig.

Den här undersökningen görs bland 3000 cio:er på organisationer över hela världen.

Gartner konstaterar att ai-funktioner mognat betydligt och att det är det främsta skälet till att företagen nu börjar implementera tekniken i stor skala. Cio:er har insett att digital transformation och automatisering går hand i hand, och ai har därför blivit en integrerad del i nästan alla organisationers digitala strategier.

52 procent av telekomoperatörerna använder chattbottar och 38 procent av hälso- och sjukvårdsorganisationerna förlitar sig på datorstödd diagnostik. Andra vanliga användningsområden för ai är exempelvis skydd mot bedrägerier.

Det som försvårar utvecklingen är alltjämt kompetensbristen.

– För att hålla sig i framkant måste cio:er vara kreativa. Om det inte finns någon ai-kompetens tillgänglig så kan det vara läge att investera i utbildningsprogram för anställda som har kunskap inom statistik eller datahantering, säger Chris Howard.

Läs mer: Det här är AI och så funkar det