Hur mäter man att it-avdelningen gör ett bra jobb? Mätetalen är många, och det är viktigt att använda en balanserad mix.

– Mätetal som kopplas till bonus och belöningar kan vara användbara för att motivera, men för att främja en digital transformation gäller det att se till att alla beståndsdelar i it:s verksamhetsmodell – processer och verktyg, styrning, organisation, personal och teknik – har lagts i linje, säger Stephen Poniatowski, som jobbar med it-strategifrågor på Accenture.

Här är sju saker att mäta som kan hjälpa till att ge en rättvisande bild av it-avdelningen.

1. Användning

Hur mycket it-system används kan vara svårt att mäta, men är viktigt och grundläggande.

– It-avdelningar har rykte om sig att misslyckas med projekt och producera dyra verktyg som folk inte vill använda. De som lyckas mäta användning, och verktygens påverkan på affärsmålen, är de som lyckas bäst, säger Jason Rappaport, vd på it-strategikonsulterna Innovative.

It:s mätetal måste dock sättas i sammanhang tillsammans med verksamhetens.

– It ska användas för att påverka specifika affärsresultat, som linjerar med de strategiska målen. Mät användningen av verktyg och system som är på plats för att stödja övergripande affärsmål, så får du mest insikt om hur it lyckas på företaget, säger han.

Nick Brigman på it-konsulterna Compucom betonar vikten av att även prata med och lyssna på användarna.

– Efter varje projekt är det viktigt att ta in feedback från verksamheten för att förstå vad som funkar bra, vad som blivit bättre än väntat och vad som kan förbättras, säger han.

2. Tid till leverans – av affärsmål

På dagens marknader måste företag kunna vända på en femöring, och det ställer höga krav på it-stödet.

– För att it verkligen ska möjliggöra affären så måste det gå snabbt att leverera affärsmål, säger Lahav Savir, chefsarkitekt på molnleverantören Allcloud.

– Även om it inte vänder sig till slutkund behöver det linjera perfekt med affärsmålen, och ska möjliggöra dem.

3. Kostnader och intäkter

I den digitala transformationen är det viktigare än någonsin att titta noga på kostnader och intäkter, säger Nick Brigman:

– Mät minskningen av administrativa kostnader, operativa kostnader och kostnaden för att värva kunder. Utvärdera nya intäktskällor från nya digitala affärmodeller för att se hur digitaliseringen påverkar affärsresultatet.

4. Företagets tillväxt

Med tanke på hur viktig tekniken är i dagens konkurrens så är företagets tillväxt, lönsamhet och aktievärde faktiskt bra indikatorer på hur it presterar, säger Steven Poniatowski.

– När de mätetalen styrs ordentligt, då kan man vara säker på att it leds effektivt på företaget, säger han.

5. Användarupplevelse

Många mätetal som används för it-avdelningar idag är branschspecifika och knutna till olika affärs-KPI:er, noterar Brian Berns, vd på ux-företaget Knoa Software.

– Men ett av de viktigaste mätetalen, som har varit förfärligt förbisett tills alldeles nyligen, är användarupplevelse, och det gäller för alla branscher och alla delar av verksamheterna, säger han:

– Som fler och fler it-proffs inser är användarupplevelsen direkt knuten till personalens engagemang och produktivitet och därmed till effektiviteten i affärsprocesserna, vilket driver på mot affärsmålen.

Regelbunden feedback från användarna är kanske bästa sättet för cio:n att avgöra hur it påverkar användarupplevelsen.

– Det finns andra sätt att mäta effektivitet, men om användarna har en dålig upplevelse så spelar inget mätetal nån roll, säger Paul Telesco på Logicforce, it-konsulter som jobbar mot juristbranschen.

6. Webbplats och sociala media

Även om ni inte har e-handel kan engagemang på webbplatsen och i sociala media kan ge viktiga ledtrådar om hur både affär och it presterar. Fler eller färre besök på webben, liksom mer eller mindre tid på sajten per besök, visar om er webbnärvaro funkar bättre eller sämre.

7. Kundnöjdhet

Det är lätt att definiera framgång hos it med typiska it-mätetal som sla:er, projektbudgetar, upptid och så vidare.

– Visst är allt det viktigt, men det viktigaste mätetalet kanske är det som är svårast att mäta: hur nöjda är kunderna, säger Frank DeGeorge, cto på konsulhuset Impact Networking.

Kundbetyg såsdom antal förfrågningar till kundservice, positiva/negativa recensioner online och annan direkt och indirekt feedback är en värdefull indikator på hur it hjälper företaget lyckas med affären.

– Om företaget går bra överlag så är det ett rimligt antagande att it hjälper till för att möjliggöra det. It är en viktig del av hur företaget levererar kundupplevelse, säger Accentures Poniatowski.

– It och affär behöver bli samspelta kring projekt med största möjliga påverkan på kundupplevelsen, säger Anthony Macciola, innovationschef på ocr-företaget Abbyy.

– It måste förstå och kunna visa hur ett projekt linjerar med strategiska satsningar som är direkt kopplade till kundupplevelsen.

Interna, operationella mätetal kan visa hur snabbt organisationen svarar på kundbehov och skapar bästa möjliga upplevelse.

– Det kan vara hur snabbt en låneansökan går igenom, onboarding av nya kunder eller hur snabbt klagomål från kunderna klaras upp. Företag ska vara helt besatta av kunden och varje beröringspunkt med kunden, för att driva effektivitet och bättre upplevelse för kunden, säger Macciola.

IDG News

Läs också:
Metall i molnet – så kapade Sandvik programmeringstid med 94 procent
22 tuffa frågor på anställningsintervjun – och hur du svarar på dem