Digitaliseringen är här – men att företagsledningar och styrelser fått ett mer eller mindre yrvaket intresse för it-frågorna betyder inte att cio:n fått en viktigare roll än tidigare. Tvärtom enligt en ny studie från Göteborgs universitet med namnet ”How the West was Lost: Chief Information Officers and the Battle of Jurisdictional Control”.

Johan Magnusson, som forskar kring it-styrning, har skrivit rapporten tillsammans med Erik Högberg och Hampus Sjöman. De har intervjuat 19 cio:er i organisationer med mer än 250 anställda, både offentliga och privata, och slutsatsen är att cio:erna tappar mark i takt med digitaliseringen. Orsaken är att styrningsmodellerna inte hänger med.

– Cio:ernas roll har urvattnats, och det hänger ihop med att man sedan tidigare har en styrning som innebär att man slipper ta risk, säger Johan Magnusson.

Att riskexponeringen minskade gjorde att cio:ernas status steg kring millennieskiftet. Men i det rörliga landskap där tekniken driver fram ständigt förändrade affärsmodeller och tjänster fungerar det inte längre.

– Om man inte tar risk och bara är ytterst ansvarig för infrastrukturen, säger nej till allt – ja då blir man inte en naturlig samarbetspartner. I stället väljer verksamheten att gå runt cio:n som är helt felpositionerad, säger Johan Magnusson.

Som bevis för det pekar han på att det i dag bara är en försvinnande del av de totala it-kostnaderna som går via cio:n.

För att ändå driva på digitaliseringen använder sig många företag av en cdo – en chief digital officer. Men det är bara en temporär lösning, enligt Johan Magnusson.

– De får oftast en mer operativ roll i att driva digitaliseringen, men inte en strategisk roll.

Ändå skyndar de på cio:ns fall och gör rollen allt mer irrelevant. Johan Magnusson uttrycker det som att cio:n är som dronten, den utdöda fågeln på Mauritius som utrotades av importerade katter på 1600-talet eftersom den inte kunde flyga.

– Cdo:n är katten, säger han.

– Och många av de cio:er jag pratat med säger själva att de inte tror att deras roll kommer att finnas i framtiden.

Dronten
Den utdöda dronten.

Finns det då något sätt för cio:er att skaffa sig en bättre och mer relevant position?

Ja, då gäller det att på allvar se över styrningen, och också förstå att det inte finns en övergripande modell för allt: olika delar måste styras på olika sätt, men modellerna måste fungera tillsammans. För att hitta dit föreslår Johan Magnusson att man inrättar styrningslabb precis på samma sätt som många i dag har innovationslabb.

– På statlig nivå experimenteras med policylabb och på samma sätt bör man ha styrningslabb där man skulle kunna experimentera och forma nya tänkbara modeller för olika typer av investeringar, säger Johan Magnusson.

Inte heller de principer och standarder som tagits fram för styrningen är till någon hjälp, framhåller han.

– Varken Cobit eller Itil är gångbara i dag eftersom de underliggande antagandena där inte längre är giltiga. Det måste kontinuerligt inventeras för att inte yrkesrollen ska slås ur spel.

Ett steg för att kunna börja styra rätt är att tänka till kring vad digitalisering egentligen är.

– Om målsättningen bara är att sänka kostnaderna är det bara datorisering vi pratar om. Digitalisering handlar också om att nå nya marknader och få fram nya tjänster. Det handlar om både automation och innovation.

Och för att veta att man är på rätt väg så måste man också börja mäta.

­– Ingen organisation jag talat med har mätt det. Men hur ska man lyckas om man inte vet hur balansen ser ut, och har tänkt ut hur man vill att den balansen ska se ut?

Vill cio:erna överleva måste de helt enkelt ta tillbaka initiativet anser Johan Magnusson. När de inte klarar att ta det strategiska ansvaret för digitaliseringen blir hela organisationernas digitalisering lidande.

Det viktigaste är att slänga ut best practice genom fönstret och tänka själva

Hur ser det ut i andra länder? Finns det något att lära?

Dessvärre inte mycket, konstaterar Johan Magnusson.

– Styrningen är ju trögrörlig överallt, men det som utmärker Sverige är att vi ofta är mer digitalt mogna än andra länders organisationer och därför extra utsatta av transformationen. Så det viktigaste är att slänga ut best practice genom fönstret och tänka själva, säger han.

Läs också: 
Massiv ökning av artificiell intelligens på företagen – det ställer nya krav på cio:n
7 mätetal för it-avdelningen i den digitala transformationen